S satsar 6 miljoner på att säkerställa bra lärare i Solna

En viktig framgång för skolan är bra lärare. Solna är en växande stad och kommer att få satsa hårt på att rekrytera personal med rätt utbildning.

- Vi behöver jobba både med att behålla de lärare vi har och attrahera nya lärare genom att erbjuda stödjande pedagogiskt ledarskap. Att även erbjuda möjlighet till karriär och en god arbetsmiljö är viktiga steg för att säkerställa bra lärare i Solna, säger Eva Eriksson (S), 2e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Utöver regeringens lönelyft skjuter socialdemokraterna till 6 miljoner i sitt förslag till nästa års budget för att öka lärarnas löner i Solna. Skälet är att flera kommuner här i Stockholmsregionen gjort liknande satsningar de senaste åren.

-  Det är en viktig signal att lönenivån även i Solna är konkurrenskraftig. Vi menar allvar med att skolan i Solna behöver lyftas – inte minst med tanke på Solnas placering i Lärarförbundets senaste ranking där Solna hamnar på plats 168 av 290 kommuner. När det gäller antalet utbildade lärare får vi en bottennotering på plats 279 av 290 kommuner, säger Sara Kukka-Salam (S), oppositionsråd.

 Socialdemokraternas förslag till budget för Solna 2016 lämnas till kommunstyrelsen den 16 november.

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-23 10:31