Solna måste ta solidariskt ansvar för flyktingarna

För att kunna erbjuda den bråkdel människor som flyr till Sverige en human start på sitt nya liv måste alla kommuner i Sverige ta sitt ansvar och bidra solidariskt till flyktingmottagandet.

Tyvärr undviker många kommuner att ta sitt ansvar med hänvisning till bristen på hyresrätter. Av de 50 kommuner i SVT:s gransknings bottenliga i flyktingmottagandet i förhållande till invånarantal är 39 borgerligt styrda, 9 blandstyren och 2 vänsterstyrda. Solna hör tyvärr till denna bottenliga.

 Länsstyrelsen, som fördelar flyktingar mellan Sveriges kommuner, har bett Solna att årligen ta emot ca 90 individer. Men alliansstyrda Solna erbjuder sig endast att ta emot dryga hälften. Om alla kommuner skulle resonera som Solna, så skulle det leda till att familjer som trots att de redan beviljats asyl, tvingas bo kvar på asylanläggningar i flera år. Det är ovärdigt.

Solnas borgare måste lägga sin ideologiska ovilja att bygga hyresrätter åt sidan och skyndsamt ta politiskt ansvar. Byggnationen av billiga hyresrätter måste öka markant i Solna. Konsekvenserna av att avstå är förödande för människor som redan mist allt.

Sara Kukka-Salam, oppositionsråd (S) i Solna
Arne Öberg, oppositionsråd (S) i Solna

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-02 10:59