Stoppa rivningen av Rödingarna

Solna stad har lämnat in ansökan om rivningslov för två av Rödingarna vid Ulriksdals Station. Socialdemokraterna i Solna kräver att Solna stoppar rivningarna och utreder de alternativ som finns.

Rödingarna är gamla personalbostäder som SJ lät uppföra på 1910 talet. Solna stad har i sin egen kulturmiljöklassnining tilldelat de den högsta skyddsklassen. Samma skydd som Charlottenburgs gård har och bebyggelsen vid Solna kyrka har.

"Att riva utan att grundligt utreda de alternativ som finns är oansvarig mot Solnas historia. De berättar om hur det moderna Solna växt fram", säger Martin Eliasson 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Bakgrunden till att kommunen vill riva Rödingarna är att man vill bygga en ramp mellan Kolonnvägen och Enköpingsvägen för att klara vad den ökade biltrafiken som Arenastaden för med sig.

"Man måste inte bygga en ramp som innebär rivningarna av Rödingarna. Det finns ett alternativ och det är att man bygger en vanlig korsning mellan Kolonnvägen och Enköpingsvägen. Detta skulle rädda Rödingarna och miljön skulle bli mer stadslik”, säger Martin Eliasson.

Rödingarna har tidigare flyttats på grund av järnvägens breddning. Solna stad äger husen så kommunen kan själv besluta om flyttning.

" Skulle det inte gå att bygga en bra fyrvägskorsning bör husen flyttas till en annan plats i kommunen" avslutar Martin Eliasson 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-11 09:45