Stort stöd för att stoppa byggplanerna vid Råstasjön

På fullmäktige i juni Solna beslutade den borgerliga majoriteten att driva igenom byggnation vid Råstasjön. Som detaljplanen är utformad hotar den värdefulla naturmiljön och gör omfattande intrång på strandskyddet, ett skydd som är tänkt att skydda land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.

Oppositionen (S, MP och V) i Solna har konsekvent avfärdat byggnation på strandskyddat område, och vill permanent skydda Råstasjön och dess omgivningars naturmiljöer och biologiska mångfald. Majoriteten i Solna (M, Fp, Kd och C), står alla bakom beslutet om att bygga vid Råstasjön och inom strandskyddat område.

Novus ställde en fråga till 500 solnabor i februari 2014 om just byggnationen runt Råstasjön. Frågan löd: Är det är okej att bygga hus vid Råstasjön även om det påverkar naturvärden negativt?

 

 

Undersökningen visar att en stark majoritet bland väljarna i Solna vill skydda Råstasjöns naturvärden. 66 procent var helt och hållet emot och 11 procent mycket tveksamma till byggplanerna. Endast 7 procent tycker att det är helt rätt att bygga vid Råstasjön.

 

 

Motståndet mot byggnation vid Råstasjön som har negativ påverkan på naturvärdena finns inom alla partier i Solna kommunfullmäktiges väljargrupper.

I ärendet framgår inte att byggnationsplanen är en del av finansieringen av infrastrukturen i arenastaden. Nu skyndar majoriteten i Solna fram ett beslut om byggnation vid Råstasjön, och inom strandskydd, utan hänsyn till områdets känsliga ekosystem och medborgarnas protester mot byggplanerna.

-  Utred förutsättningslöst naturskyddet runt Råstasjön innan någon byggnation påbörjas. Det är inte trovärdigt att som M, Fp, Kd och C lägga förslag på kommunalt naturreservat, men inte vilja respektera strandskyddet, som är en central del i naturskyddet, säger Arne Öberg, oppositionsråd (S).

 -   Det går inte att bygga 6-700 bostäder vid Råstasjön och samtidigt bevara naturvärdena som alliansen hävdar. En störning i en liten del av ekosystemet vid Råstasjön får stor negativ påverkan på hela området. Vi är emot byggplanerna och vill inrätta ett naturreservat runt Råstasjön, säger Susanne Nordling (MP), gruppledare i Solna.

 -  Vi har sedan länge velat omvandla Råstasjön och dess omgivningar till ett naturreservat.Tyvärr har alliansens partier röstat emot detta. Därför behöver Solna stad nu först fastställa gränserna för detta reservat innan någon som helst byggnation. Först då blir man trovärdig i att skydda Råstasjön, säger Thomas Magnusson (V) gruppledare i Solna.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-13 17:08