Svar på Öppet brev om markaffärer

I en artikel i måndags i tidningen ETC hävdas att Socialdemokratiska politiker i Solna utnyttjat sin politiska ställning för att gynna Solna Folkets Husförening med mångmiljonbelopp i en markaffär vid Råstasjön. Dagen därpå skrev stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekegren (Fp) och kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) ett öppet brev till kommunstyrelsens 2e vice ordförande Arne Öberg (S) och stadsbyggnadsnämndens 2e vice ordförande Martin Eliasson (S) där de ställde ett antal frågor.

Det öppna brevet innehåller en del faktafel som vi bemött och korrigerat. Vi har dessutom skickat ett brevsvar till Pehr Granfalk och Anders Ekegren där vi besvarat deras frågor. 

Om ni vill läsa brevsvaret, finns det här

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-14 16:44