Tvärstopp för gående och hjulburna när Tvärbanan öppnar

Efter att Solna stad och SL till slut kommit överens om finansieringen av snabbspårvägen Alvik-Solna station gick det fort; så fort att de boende inte hinner bjudas in till samråd. Därför är det få som känner till att tvärbanan mellan Solna centrum  och Solna station kommer att skära av stadens centrala delar mycket kraftigt. Fem av sex gång- och cykeltunnlar stängs och ersätts av – två övergångsställen! Men Stadsbyggnadsnämnden ville inte protestera till SL utan nöjde sig med att ställa ut förslaget under en knapp månad från 29/11-20/12.

- Jag trodde den tiden var över då människor fick anpassa sig efter vägarna istället för tvärtom. Vi är positiva till tvärbanan, men det finns en gräns då de de negativa effekterna blir större än de positiva, säger Johanna Graf (S). Det här innebär att det värsta exempel på brutal 60-talsplanering i Solna inte bara permanentas, utan förvärras. Är det något Solna inte behöver, så är det än kraftigare barriärer mellan stadsdelarna. Byggs tvärbanan så här kommer staden för all överskådlig framtid att avsäga sig möjligheten att läka det såret.

Solnavägen-Frösundaleden är det mest trafikerade stråket för gående och cyklister i Solna. Dessa får nu kraftigt sämre möjligheter att korsa Frösundaleden, det stora stadsmässiga sår som på 60- och 70-talet klöv centrala Solna i två delar. Men då lades trots allt stor vikt vid möjligheterna att korsa leden. De gångtunnlar som finns har - för att vara gångtunnlar - hög standard och bra utförande. Man ser och förstår var de leder och de känns därför hyfsat trygga.

- Så här kan vi inte ha det. Antingen bygger vi om Frösundaleden till en normal stadsgata med blandtrafik, eller så får man ha bilar och spårväg i ett plan och gång- och cykeltrafik i förstärkta, ljusa och breda undergångar, säger Graf.

 

I förslaget som (M)ajoriteten nu godkänt, stängs flertalet av dagens undergångar och ersätts med övergångsställen. Den som ska ta sig sig genom centrala Solna på cykel, med barnvagn eller rullator kommer att få gå omvägar på upp till flera hundra meter. Förutom försämrad framkomlighet, försämras tryggheten vid de undergångar som blir kvar. I dag är de raka med god uppsikt, men efter bygget blir man tvungen att sicksacka sig fram mellan Frösundaleden och spårvägens banvall eller schakt.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-12-07 11:00