Valprogram för Solna 2014

Socialdemokraternas mål är en levande grön stad där alla Solnabor känner sig delaktiga och kan utvecklas som individer. Full sysselsättning samt hög kvalitet i förskola, skola och äldreomsorg är centrala mål. Ordning och reda i de offentliga finanserna är en självklar utgångspunkt.

I det här valprogrammet anger vi färdriktningen för att utveckla Solna. Vi lyfter fram miljö, jobb, utbildning som centrala för såväl tillväxt och konkurrensförmåga som för människors och samhällets välbefinnande på kort och lång sikt.

Denna politik möter förväntningar och behov hos olika grupper. Vi lägger inte fram separata program för äldre, infödda, inflyttade och yngre. Men vi är tydliga med att en generell politik måste kompletteras med särskilda insatser:

• För de yngre vad gäller jobb, bostad och inflytande.

• För de äldre vad gäller boende och service.

• För de infödda möjligheter att bo kvar.

• För de inflyttade jobb och bostäder.

För oss är det självklart att Solnas framtida utveckling bestäms av medborgarna. Vi måste föra en bred och kontinuerlig dialog med solnaborna och aktivt söka nya former för detta.

Arne Öberg (S), kommunalråd i opposition

Ladda ner valprogrammet här

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-27 08:38