Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

Hur kan vi få politiken att handla mer om etiska, moraliska och andliga värden? Svåra frågor, som vi tycker är som gjorda för ett samtal vänner emellan på Restaurang Lindy´s torsdagen den 3 mars.

Gick du med i partiet för att diskutera politik? Bra, det är vi nog många som gjorde. Men ibland har den kommunalgrå vardagen en tendens att tränga undan de mer visionära diskussionerna. Många, inte minst nya medlemmar, har efterlyst en bredare politisk debatt om socialdemokratins stora framtidsutmaningar.

Hur möter vi de värderingsförskjutningar som ägt rum, inte minst i storstäderna, mot en mer ekonomistisk livssyn? I takt med höjt välstånd och utbildningsnivå har allt fler fått det allt bättre ekonomiskt. Samtidigt ökar andelen som ohjälpligt halkat efter och även de som har pengar att shoppa för blir allt mer stressade och mår allt sämre psykiskt. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

Även om ökad ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att det ska finnas nåt att fördela, kanske svaren även bör sökas i det tredje benet i retoriktriangeln logos-etos-patos. Patos betyder ju känsla, vilket kan översättas i frågor som rör gemenskap, hemkänsla, frihet, framtidstro, drömmar, hälsa, ensamhet och trygghet.

Hur kan vi få politiken att handla mer om etiska, moraliska och andliga värden? Svåra frågor, som vi tycker är som gjorda för ett samtal vänner emellan på Restaurang Lindy´s Råsundavägen 113 torsdagen den 3 mars.

Kom när du vill och kan, vi sitter där mellan 17.00 och 20.30 Och nej, man behöver INTE vara medlem för att ha något att säga, tycka eller lära en sån här kväll. Ta med en vän och kom! Vill du läsa en intressant artikel som utgångspunkt för diskussion kolla in:

http://detysta.wordpress.com/2011/01/30/alltings-varde/

Värdar för kvällen: Amina Abbas, Kalle Sönnergren och Johanna Graf

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-23 11:00