Vi vill anlägga ett strandbad i Huvudsta

För 10 år sedan föreslog vi ett strandbad i Huvudstas. Nu gör vi det igen i en motion av Gunilla Åberg och Gösta Mårtensson.

I en storstadsnära miljö som Solna är det extra viktigt att bevara och utveckla de grönområden som finns. Solna har flera vattennära grönstråk som är populära för motion och rekreation. Huvudsta strand är ett uppskattat mål för promenader, motion och utflykter, både för de boende i Huvudsta och för övriga Solnabor.

På Huvudstabadet är det under varma sommardagar välfyllt, ibland till och med överfullt. Detsamma gäller för bryggan nedanför badet.

Stockholm har just bestämt att ha ett officiellt bad i Kristineberg. Man har också hävt badförbudet vid Hornsbergs strand.

Ett exempel på ett litet och enkelt strandbad är den lilla plätt som ligger vid Edsviken, mitt emot Kaninholmen i Bergshamra.

När förslaget var uppe till politisk diskussion i slutet av 80-talet fanns fortfarande viss tveksamhet kring vattenkvaliteten, men detta är inte längre ett problem.

När vi (Gunilla Åberg, Maj-Britt Magnusson och Erik Meyer) motionerade om ett bad i augusti 2004  fick vi följande svar i maj 2005:

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om att förutsättningarna för att anlägga ett strandbad i Huvudsta skall undersökas.”

Det är nu 10 år sedan och vi har inte sett (kommit oss till kännedom) hur undersökningen utföll.

Däremot vet vi att det fortfarande inte finns något strandbad nedanför bl a Jungfrudansen där ett markras för många år sedan gjort sjöbotten mer långgrund.

För att få den gröna platsen nedanför Jungfrudansen utflyktsvänlig och tillgänglig för bad för alla föreslår vi, återigen, kommunfullmäktige besluta att undersöka förutsättningarna för att anlägga ett strandbad med utflyktsmöjlighet nedanför Jungfrudansen.

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-04 11:19