Vinter i Solna

Visst är Solna vackert när betongen och asfalten täcks av vitt, men vädret har också satt den kommunala servicen på ordentligt prov. Folk klagar alltid på snöröjningen, men de senaste veckorna  har  telefonsamtalen  och mailen varit rekordmånga. Efter ett antal snöfattiga vintrar har nu kommunens entreprenadavtal textats och befunnits för lätt, väldigt mycket för lätt. Hur ser det ut egentligen? Är det likadant i grannkommunen Sundbyberg? Visst går det inte att trolla bort snön och få gatorna att  se ut som på sommaren, men nog måste det vara ett minikrav  att folk ska komma över gatan på övergångsställena och komma fram till trottoarkanten på busshållplatserna? Även  om de har  rullator eller barnvagn? Med denna gräns som vår måttstock gav vi oss ut med papper, penna och kamera för att söka svaren.

Vad vi fann var förskräckande. Igenplogade handikapparkeringar och återvinningsstationer, busshållplatser med snövallar så höga att folk med rullator eller barnvagn endast med svårighet kunde ta sig av eller på bussen. Värst  var faktiskt den  s k Nätrtrafiklinjen , buss 952, vars hållplatser ironiskt nog var minst åtkomliga! På flera gator var den enda plogning den som gjorts av  bilarnas hjul, vilket skapat djupa och hala spår i gatan. Eftersom snön endast plogats åt sidan, återstod  på många gator  endast ett smalt spår i mitt, vilket  gjorde att bilar omöjlit  kunde mötas  utan att köra upp på trottoaren. Värst  var enligt vår uppfattning Johan Enbergs  väg och Hannebergsgatan. Även på stora gator, som Armégatan och Råsundavägen var  kantparkeringarna så snöfyllda  att de flesta platser upptogs av  snöupplag i väntan på vårfloden. En brist som verkar vara central i sammanhanget är den brist på beställnign av bortforsling  av snön som Solnas borgerliga majoritet medger i reportaget i lokaltidningen  Mitt i Solna vecka 2. När vi testade gator i Sundbyberg blev  resultatet delvis ett annat. Där syntes på många  gator, även smågator i bostadsområdena, var gränsen  gick mellan trottoar och gata. På huvudgatorna  Sturegatan, Landsvägen och Tulegatan  var resultatet däremot  ungeför detsamma som i Solna. Vi noterade  dock ett flertal minitraktorer som var i full gång med att ploga trottoarer på Tulegatan, så kanske det varierande resultatet beror på ett arbete som ännu inte ä avslitat. Vi såg också ett tiotal stora lastbilar med flaken fulla av snö som var på väg att fraktas bort. Kan det vara så att Sundbyberg har en högra nivå på beställnignen av sin entreprenör än Solna?  

De styrande moderaterna i Solna skryter om ”landets lägsta kommunalskatt”. Men även om man tar minimalt med skattepengar, så borde de väl åtminstone räcka till att ge Solnaborna en plogning i månaden? Det finns regler om plogning inom 8 timmar, men de reglerna verkar inte efterföljas för fem öre.

Kommunen borde åtminstone se till att det var plogat och skottat vid busshållplatserna. Många får ju inte längre färdtjänst för att de moderna bussarna har låga trösklar, men vad hjälper det när vallarna ligger höga och bussarna inte kan komma nära trottoaren för alla isvallar? Både trottoarer och gatkanter liknar mer en puckelpist. Men de´e´ int' bar å åk int'!

Den nya Solnasporten blir kanske "Vem klarar sig längst med att gå på isiga o knöliga trottoarer utan att halka omkull"? Som pensionär undrar man om detta är en satsning som ingår i Villgott – det där projektet som ska hålla pensionärerna igång fysiskt? Jag menar, vem behöver balansplattor när kommunen erbjuder gratisträning?!

Det kanske är detta som kallas friskvård? Ända tills det blir sjukvård... Då blir det dyrt.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-31 11:28