Barn- och utbildningsnämnden

Vill du ha mer information?

Om Du vill veta mer om Barn- och utbildningsnämndens verksamhet, ta kontakt med Eva Eriksson, Erik Boman, Lena Alfredson eller Kalle Sönnergren. Kontaktuppgifter till oss finns hos politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

/Eva Eriksson, gruppledare och 2e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden