Förskolan – ett ständigt trixande från moderaterna

 

Nästa barn- och utbildningsnämnd kommer att behandla en rad förskoleärenden. De flesta har gemensamt att de syftar till avhjälpa det platsbristkaos som moderaterna har skapat. Ett ärende handlar om att ta bort den förtursregel som inflyttade barn har om de redan har en förskoleplats när de kommer till Solna. Flera ärenden handlar om att förskolor ska ta emot fler barn trots att det saknas utbildad personal, ordentliga lokaler och lekytor utomhus. Majoritetens svar på det senare är att barnen kan leka i diverse parker. Dessa parker är oftast intecknade flera gånger om och ska fylla både allmänhet, pensionärers, hundägares och barnens behov samtidigt. 

Vi socialdemokrater är trötta på detta lappande och lagande inom förskolan. Kvaliteten i förskolan försämras och Solna har redan de största barngrupperna i länet. Vi ledamöter i nämnden kommer att protestera mot flera av förslagen. Dessutom tänker vi återigen påpeka att moderatmajoriteten måste ta ett helhetsgrepp och bygga nya förskolor när nu antalet barn ökar.

 

Bergshamraskolan

Bergshamraskolans rektor har formulerat tankar om att skolan ska bli friskola. Föräldrar fick information om detta i februari.

För oss socialdemokrater är skolformen aldrig det mest avgörande. Viktigast är hur skolan sköts. För oss är det centrala att eleverna får den bästa undervisningen och att skolmiljön är trygg. Vi vet att skolledning och lärare har känt frustration inför centralstyrning från kommunen. Det är förståeligt att skolan funderar på olika alternativ för att få ökat inflytande över verksamheten. Vi socialdemokrater har lagt ett förslag om att Solna bör vara positiv till kommunala friskolor. Kommunala friskolor innebär ökat frihet för skolan. Samtidigt innebär den driftsformen anställningstrygghet för lärare och annan personal. Det kan kanske vara ett alternativ för Bergshamraskolan?

Det viktigaste är ändå hur processen kring Bergshamraskolans framtid nu fortlöper. Föräldrar och elever har rätt till information om allt som händer med deras skola. Alla har rätt att känna delaktighet kring besluten om skolans framtid. Vi utgår från att skolledningen ger kontinuerlig information till alla föräldrar och elever.

/Jytte Guteland

Sidan uppdaterades senast: 2007-03-20 13:58