Bryr moderaterna sig om eleverna i Hagalund?


På nästa barn- och utbildningsnämnd kommer vi att prata om Hagalundsskolans framtid. Det blir inget beslut, som vi tidigare fick veta. Istället får vi en skriftlig information om vad förvaltningen föreslår. De föreslår att verksamheten F-5 flyttas till Fridhemsskolan och att årskurs 6-9 flyttas till Skytteholmsskolan och Råsundaskolan. 

Det är anmärkningsvärt att moderaterna ännu inte har sagt ett ljud om vilken inriktning beslutet väntas få. Vad kommer hända? Ska skolan bli kvar eller läggas ner enligt förvaltningens förslag? Kommer eleverna att flyttas till andra skolor, eller blir det en friskola som tar över, vilket är ett annat förslag i skrivelsen?

Vi socialdemokrater är också djupt kritiska till att beslutet om skolans framtid har dröjt så länge. Det innebär att elever, föräldrar och personal har tvingats oroa sig under lång tid. Det är nu nödvändigt att moderaterna visar handlingskraft och fattar ett beslut om skolan. Men innan det krävs också en ordentlig debatt. Det är viktigt att ständigt undersöka om antalet skolor är optimalt. Vi socialdemokrater försvarar inte lokalerna utan eleverna. Men är det inte konstigt att Hagalund så ofta är den stadsdel som ska bära nedläggningarna? Kan inte de ekonomiska problemen istället bero på att skolan inte fått tillräckligt med pengar i moderatstyrets budget?

Drygt 50 nya gymnasieskolor
Ett femtiotal anordnare har hos skolverket ansökt om att få statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående skola i Solnas närhet från läsåret 2008/2009. Det är redan en stor överetablering av gymnasieskolor i Stockholms län. Särskilt av det naturvetenskapliga och samhällsprogrammet finns det för många anordnare. Det betyder att många utbildningar inte startar eller läggs ner. Vi socialdemokrater har länge påpekat dessa problem och varnat för att de drabbar eleverna. Nu är också barn- och utbildningsförvaltningen är bekymrade över detta. Tyvärr har moderaterna inte förstått alvaret. Den moderata ordföranden Henrik Kelfve argumenterar som om allas rätt att få starta skola är det överordnade målet framför alla elevers rätt till en bra utbildning. På nästa nämnd föreslås vi godkänna fyra nya gymnasieetableringar i Solna.

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-04 12:30