Seminarium med nya nämnden

Årets första sammanträde hölls på Vaxholms Hotell. Eftersom många är nya i nämnden och Barn- och utbildningsnämnden från årsskiftet numera även hanterar gymnasiefrågorna, hölls en tvådagars konferens med genomgång av verksamheten.

Nämndsammanträdet upptogs framför allt av årsredovisningen för 2006 och budget för 2007. Tillsammans med övriga oppositionspartier skrev vi ett yttrande där vi påpekar det orättvisa i ”peng”-systemet där flera skolor i områden med socioekonomisk struktur inte får pengen att räcka till. Vi kritiserade också att Resursenheten inte fått någon som helst uppräkning av sin budget de senaste åren, vilket gjort att staden tvingats spara in på stödinsatser till elever som behöver det.

Vad gäller budgeten för 2007 yrkade vi till förmån för vårt eget förslag som ger 17 miljoner mer till kvalitetssatsningar än den moderatstyrda majoritetens budget. Vi föreslår bl a höjd personaltäthet i förskolan till 5 barn per anställd. Vi vill också satsa på tidiga stödinsatser för yngre skolbarn och skolvärdinnor/skolmorfar i skolan för att få fler vuxna i skolan

Bergshamraskolan blir friskola?

Dagen innan sportlovet fick Bergshamraskolans föräldrar och personal information av rektor om att skolans ledning vill ta över driften och ombilda till friskola. Det har inte diskuterats i nämnden, men den borgerliga majoriteten gör ingen hemlighet av att man gärna ser fler friskolor och enskilda förskolor. Det är viktigt att lärare och föräldrar får komma till tals och säga sin åsikt och jag vet att Bergshamraföreningen är på gång att anordna ett öppet möte. Jag och oppositionsrådet Johanna Graf skrev nyligen en motion som går ut på att kommunen borde uppmuntra kommunala friskolor. Genom att skapa möjligheter för kommunala friskolor blir det möjligt till stor frihet för pedagogisk utveckling samtidigt som personalen ges möjlighet att fortsätta vara kommunalt anställd och ha kvar sin anställningstrygghet. Här kan du läsa hela motionen.

/Jytte Guteland, gruppledare och 2e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Vill du ha mer information?

Om Du vill veta mer om Barn- och utbildningsnämndens verksamhet, ta kontakt med Jytte Guteland, Erik Boman, Eva Eriksson eller Cecilia Bravo. Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-03 17:12