Vi säger Nej till att ersätta träd och förskola med bensinmack!

Årets första möte, som ligger i början av februari, kommer att behandla kvalitets- och årsredovisningen för 2007. Nämnden går ganska mycket back jämfört med budget och prognoser gjorda så sent som i oktober. Orsaken är enligt förvaltningen att det är svårt att beräkna antalet barn och elever i verksamheterna. Solna är tydligen turbulent i det här hänseendet. I skrivande stund har vi ännu inte fått kvalitetsredovisningen. Så tillbaka till den för en lägesrapport nästa månad.

Majoriteten vill hålla sig väl med Statoil i Solna centrum genom att villkorat låta dem flytta till parkeringen framför Solnahallen när busstorget ska flytta dit macken ligger nu. En mack på parkeringen kommer i sin tur att innebära parkeringshus framför Dungens förskola och nedhuggna träd. Villkoret är att man då vill att kommunen tar fram ersättningslokaler för förskolan. Vi säger dock villkorslöst, blankt nej till att ersätta träd och förskolor med bensinmackar!

Johanna Graf har lagt en motion i KF som förespråkar att även de fristående skolorna och de enskilt drivna förskolorna ska ingå i alla de uppföljningar som staden har för de kommunala verksamheterna. Det handlar om presentationer av resultat från till exempel trivselenkäter till elever och föräldrar, kvalitetsredovisningar och från observatörsprojekt. Majoriteten menar att det är onödigt att besluta så eftersom de ändå frivilligt vill vara med. Men om vi inte säkerställer att alla är med hur ska då föräldrar och elever få en helhetlig information och kunna välja skola och dagis? Alla ska med tycker vi!

Eva Eriksson, 2e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-07 09:53