Eva - ny gruppledare i nämnden

Arbetet med nedläggningen av Hagalundsskolan har påbörjats. En projektledare har anställts för att leda processen. Det hela går inte så smärtfritt som majoriteten önskar sig och många Hagalundsbor och andra är upprörda. Vid förra nämnden var det fortfarande osäkert vart skolans elever skulle flyttas. I första hand ska klasser/grupper ska hållas samman. I andra hand ska elever/föräldrar få sina önskemål tillgodosedda. Enligt tidsplanen ska alla skolplaceringar vara klara senast 8 maj.

Majoriteten har återigen lagt en budget för 2008 där pris- och löneökningarna är större än tillskottet av nya pengar. Vår egen budget hade gett 12 miljoner mer för att på så sätt stärka kvaliteten och kunskapsresultaten i skolan samt utveckla förskolan genom att bland annat minska barngrupperna. 

Bergshamra skolas rektor har dragit tillbaka sin friskoleansökan. Skytteholmsskolans rektor meddelar på skolans hemsida att Skolverket avslagit hans ansökan om att driva sin skola i fristående form. Så för tillfället är det lugnt när det gäller avknoppningar av skolor.

Skolverket har under hösten inspekterat alla de pedagogiska verksamheterna i Solna. En rapport är enligt vad inspektörerna meddelat att vänta i januari-februari. 

Dessutom är jag ny 2:e vice ordförande i BUN efter det att Jytte Guteland lämnat sitt uppdrag i nämnden för att få mer tid till sitt SSU-uppdrag. Tack Jytte för en lärorik tid och ett gott samarbete med dig i nämnden!

Eva Eriksson 2:e vice ordförande, BUN

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-14 15:00