87 friskolor söker tillstånd

I skrivande stund är det två veckor kvar till nämnd. Frågor under uppsegling är bland annat alla de ansökningar om att få starta friskola som nämnden ska yttra sig om framöver. Om Skolverket ger tillstånd till alla 87 i Stockholmsområdet, varav ett antal vill etablera sig i Solna så bedömer jag (och även förvaltningen) att det allvarligt hotar möjligheten för Solna stad att bedriva kommunala skolor av god kvalitet. Förvaltningen ska också svara Skolverket vad de tänker göra för att komma tillrätta med de brister som konstaterades vid inspektionen. Det ser vi fram emot och hoppas för Solnabarnens skull att majoriteten verkligen vill ta tag i problemen på allvar!

Eva Eriksson
2:e vice ordförande BUN

Sidan uppdaterades senast: 2008-05-29 11:30