Bensinmack planeras nära förskola

Senaste nämnden hade vi i Bagartorpsskolan då vi också fick en presentation av skolan och en liten rundvandring där de tilltänkta om- och tillbyggnationerna presenterades. I nuläget är det inte klart huruvida det blir ny- eller tillbyggnation för att möta det framtida behovet av skolplatser som utbyggnaden i Järvastaden medför.

Nedläggningen av Hagalundsskolan går vidare. Förvaltningen arbetar vidare med att fördela barnen på de övriga skolorna i Solna. Den preliminära fördelningen har gjorts men vi har ännu inte fått reda på om alla föräldrar och barn är nöjda. Efteråt har alla haft möjlighet att i mån av plats önska andra skolor och i något skede även haft förtur.

En enig nämnd har i ett tidigare skede avstyrkt den tänkta flytten av Statoilmacken så att den hamnar framför Solnahallen, bland annat eftersom den då skulle ligga för nära Dungens förskola. Ett samrådsmöte i början av maj samlade många arga boende på Ankdammsgatan och i Vireberg. Har du synpunkter på detta hör av dig skriftligt till Stadsbyggnadsnämnden senast den 19 maj!!  

Eva Eriksson
2:e vice ordförande BUN

Sidan uppdaterades senast: 2008-05-14 12:42