Solnas elever mindre nöjda

Arbetet med att besöka föräldraråd för att hämta in solnaföräldrars åsikter om vad som är viktigt att utveckla i skolan fortsätter. Vi har hittills varit i Bagartorpsskolan, Ekensbergsskolan och Skytteholmsskolan och träffat engagerade föräldrar som hade många synpunkter om skolmat, förfallna skollokaler, stök i klasserna m.m.

Förvaltningen presenterade den senaste attitydundersökningen gjord bland elever i Solnas skolor. Nöjdheten med skolgången är klart lägre här än i angränsade kommuner. På i stort sett alla områden! Och vi frågar: Vad gör majoriteten för att förbättra skolan? Det enda svar vi får är de gör ett antal saker. Men vi vill se resultat: Förbättringar för eleverna!

Eva, Eriksson, 2e vice ordförande  i Barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-15 14:10