Det mullrar i leden!

Ett föräldrauppror har startats av föräldrar i Råsundaskolan. Men vill riva hela gymnastikhuset och bygga ett nytt! Några av oss i oppositionen var inbjudna att se misären med egna ögon. Och misär det var det verkligen. Det var i särklass det äckligaste och sunkigaste gympahus jag någonsin har sett. Och då har jag ju som gammal gympalärare sett några stycken. Den biträdande rektorn som guidade turen menade att skolan påtalat det här vid många tillfällen men först nu (!) fått till stånd ett möte där man enligt uppgift skulle avsätta 500 000kr för upprustning. En summa som räcker till en bråkdel av det som behöver åtgärdas. Bland annat buktade golvet upp och ner efter en fuktskada. Ska ett barn behöva bli allvarligt skadat innan man gör något från (M)ajoriteten?

I Frösunda blir föräldrar erbjudna förskoleplatser i långt bort i Huvudsta eftersom (m)an inte heller där har planerat för förskola och skola för familjerna som flyttar in. Efter anmälan till Skolinspektionen ordnade det dock sig för just denna förälder. I nämnden får vi alltid höra att det alltid är så här på våren och att det ordnar sig till hösten när många går vidare till förskoleklass.  Måste föräldrar i det moderatledda Solna nu också föda barn på rätt halvår för att kunna leva här?

Förvaltningen får göra brandkårsutryckningar för att släcka missnöjen eftersom den moderatledda majoriteten inte planerat för förskola eller skola utan rullat tummarna och väntat på att marknadskrafterna ska lösa allt. Dessutom lutar man sig tillbaka slår sig för bröstet och säger att Solnas skolor är så bra medan man låter skolbyggnader förfalla ner till misär. Ska det behöva vara så här? Nej vi tycker inte det! Ett (S)olna kan faktiskt bättre!

/Eva Eriksson (S)
2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-21 09:24