Var finns pengarna till skolrenoveringarna?

Många har noterat de många slitna förskole- och skolbyggnaderna i Solna. Barn- och utbildningsförvaltningen har anställt en lokalstrateg som påbörjat inventeringen av vilka behov vi har av att bygga nytt och av att reparera. Han kom bland annat fram till att det skyndsamt måste byggas en ny skola i nya Ulriksdal och att inga särskilda pengar var avdelade till de välbehövliga reparationerna som stadsbyggnadsförvaltningen bör göra. Vi väntar och bevakar situationen och under tiden har ytterligare en skola börjar läcka in vatten (nu är det fem).

Just nu kan inte Solna få fram förskoleplatser till de barn som föds i staden. Lagen säger att det ska ske inom rimlig tid som man tolkar till cirka fyra månader. Det klarar inte Solna och det gör att man bryter mot lagen. Solna har dessutom fått påpekande från Skolinspektionen för det här.

Vi fortsätter också en långdragen process där en enig nämnd har dragit in tillståndet för förskolan Mother Goose i Agnesberg att bedriva förskoleverksamhet. Förskolan har överklagat men vi vidhåller att de påpekade missförhållandena i form av stor personalomsättning och få högskoleutbildade i personalen kvarstår.  

För övrigt är den information som kommer till oss via Johannas fredagscaféer ovärderlig när vi ställer frågor och försöker driva vår egen agenda på skolområdet.

Eva Eriksson (S), 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Solna

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-10 07:35