Moderaterna skapar kaos i länets gymnasieintagning.

Nedläggningen av Hagalundsskolan
Arbetet med nedläggningen av Hagalundsskolan fortskrider och för närvarande så är det klart med den klassvis placeringen av alla elever och så gott som alla lärare. Ma-No spåret flyttas till Bergshamraskolan. Från måndag den 17 mars är det fritt fram för individuella önskemål om skolbyte/skolplacering. Såvitt vi fått det beskrivet så har det hela gått ganska smärtfritt så här långt. 

Gemensam gymnasieregion
Den 16 september 2007 var vi med och beslutade om att teckna ett samverkansavtal mellan de kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län. Stockholms kommun skrev på med undantag för de egna naturvetenskaps- och samhällsprogrammen. Det skulle bli lättare för eleverna i Stockholms län att få sitt förstahandsval tillgodosett, genom att ingen elev hade förtur i den egna kommunen. Värmdö sökte senare om särskilt undantag för NV- och SP-programmet med tanke på Värmdö gymnasiums geografiska läge vid Gullmarsplan. Därefter har KSL med dess ordförande Erik Langby (m) rekommenderat länets kommuner att godkänna ett tilläggsavtal med Värmdö kommun – varpå Nacka, där Erik Langby är kommunalråd, vägrar att skriva på avtalet. Moderata Huddinge skrev på, men har nu hoppat av. Och fler är på väg.

En mycket besvärlig situation har genom moderaternas agerande blivit kaotisk, vilket drabbar regionens elever. Den gemensamma gymnasieregionen är på väg att haverera med följd att det råder en stor osäkerhet hos eleverna om vad som gäller. Många kommer att överklaga beslut om intagning som inte följer den information som fanns i slutet av december. Och de kommer att få rätt. Fortsättning följer..

Skolverkets inspektion
Nu har rapporten kommit från Skolverket från höstens inspektion på alla skolor i Solna. Överlag har de ganska positiva ord om personalen på skolorna men riktar skarp kritik mot kommunens styrning och ledning av skolorna. Elevernas kunskapsresultat har stadigt försämrats de senaste åren. Kommunens stöd till rektorerna som pedagogiska ledare brister också. Det här har vi i oppositionen sett och påpekat sedan länge men majoriteten har endast haft tävlingen om att ha lägst skatt i landet för ögonen. För er som är intresserade att läsa mer så finns skolrapporterna på Skolverkets hemsida

Eva Eriksson 2:e vice ordförande, BUN

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-18 10:29