Brådskande upphandling av städning i Råsundaskolan

Städningen i Råsundaskolan har varit undermålig och man har genom ett ordförandebeslut sagt upp avtalet med entreprenören. Ny upphandling sker skyndsamt för att kunna vara på plats i juni. 

Viktigt att Bagartorpsskolans idrottshall blir tillräckligt stor

En detaljplan för byggandet av skolan i Bagartorp har varit och är ute på samråd. Stadsbyggnadsförvaltningen presenterar två förslag, ett förslag där man bygger till den befintliga skolan och ett förslag där den befintliga skolan rivs och ersätts av en helt ny. Planförslaget finns på stadsbiblioteket i Solna centrum och på Solna stads hemsida: www.solna.se/bagartorpsskolan . Synpunkter kan lämnas senast den 27 mars till stadsbyggnad@solna.se . De presenterade förslagen innebär inte längre att Bagartorpsringen stängs av för biltrafik eftersom man planerar en mindre idrottshall än förut som får plats på den befintliga skolgården. Både vi och förvaltningen poängterade att det är viktigt att idrottshallen blir tillräckligt stor för att motsvara de behov en skola med elever upp till och med år 9 har. Anmärkningsvärt är dock att de pengar som förvaltningen ville ha till en pedagogisk projektledare för byggnationerna rycktes ur budgeten för 2009 av den moderatstyrda majoriteten!! 

Organiskatorisk delning skola/förskola

Efter den organisatoriska delningen av skola och förskola finns nu tio förskolechefer på plats som vardera har hand om några förskolor var. Det innebär att förskolorna inte längre sorterar under skolornas biträdande rektorer. Bra för verksamheterna tror vi men det gäller att man inte tappar kopplingen förskola-skola. Tre nya rektorer är också på plats, i Bergshamraskolan, i Skytteholmsskolan och i Fridhemsskolan.

Eva Eriksson

2:e vice ordförande i BUN

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-16 11:11