Stora skillnader mellan betyg och nationella proven

Den moderatledda majoriteten fortsätter i reklamblad och på andra vis att slå sig för bröstet och mena att det är så bra i Solnas skolor.  De tar fram siffror som säger ingenting och de utelämnar andra siffror som visar på hur det egentligen står till. 

I den senaste kvalitetsredovisningen för Solnas skolor kan man läsa att betygen har höjts men att det på samma gång är stora skillnader på betyg i jämförelse med de nationella proven mellan de olika skolorna i Solna. På samma gång bedrivs inget arbete för likvärdighet i bedömning och betygssättning. Och skillnaden har inträffat efter det att Skolverket var i Solna och vid sin inspektion menade att betygsresultaten anmärkningsvärt låga.

För gymnasiet redovisar man andra glädjesiffror men går man till Skolverkets statistik ser man något helt annat. Trots våra påpekanden så underlåter man att lyfta fram den nationellt vedertagna statistiken som gör att man kan jämföra Solna med andra kommuner. Men, nej det vågar man inte då rasar den flagnande fasaden helt!

Utan en hälsosam självkritik ingen utveckling och förbättring!

 

Eva Eriksson

2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-16 08:53