Förstärkt pedagogiskt och demokratiskt ledarskap

Flera media ( Radio Stockholm, Mitti Solna ) har uppmärksammat att stadens rektorer åker på resor ut i Europa för att studera skolor. Det tycks vara den moderatstyrda majoritetens enda svar på hur man ska lösa problemet med de låga kunskapsresultaten i Solnas skolor. Vi i nämnden har andra svar på denna fråga: Man måste gräva där man står och arbeta grundligt och enträget med att genom ett förstärkt pedagogiskt och demokratiskt ledarskap förenat med feedback om resultat på alla nivåer i systemet. Inte som hittills har varit fallet en låtgå-mentalitet där varje skola har blivit lämnade med en påse pengar att konkurrera och tävla med varandra i tron att det leder till bättre kunskaper för eleverna i Solnas skolor. Läs mer i vår budget!

Eva Eriksson
2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-17 11:10