Förskola fick tillståndet indraget

Vi socialdemokrater i BUN är liksom alla andra i full färd med att fundera över vår egen budget inför 2009 som ett svar på majoritetens ständigt bantade tilldelning. Ökad tilldelning på 2 procent och löneavtal som har betydligt mer än så i bagaget kan inte bli annat än bantning.

Vi har också beslutat om en ny resultatenhetsindelning vilket innebär att rektorerna inte längre ska ha hand om förskolorna. De ska istället få särskilda förskolechefer.

Förvaltningen har dragit in tillståndet och rätten till bidrag för en enskilt driven förskola, Mother Goose International Preschool på grund av att personalen inte har tillräcklig utbildning, barngruppernas sammansättning och storlek samt lokalernas lämplighet. Mother Goose har under hösten överklagat detta till länsrätten. Vi får se hur det går.

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-10 09:05