Nu ökar kunskapsklyftorna ytterligare

I Solna, liksom i andra kommuner, arbetar man som bäst för att anpassa verksamheterna efter den nya skollag som kommer att gälla från 1 juli 2011. På samma gång ska en ny gymnasieskola införas samt ett nytt betygssystem som innebär fler betygssteg. I gymnasiet blir det nya program som ska marknadsföras redan nu under hösten för att niorna ska kunna välja gymnasium i februari.

I vårt valprogram 2010 låg inte att totalt ändra upplägget för gymnasieskolan 2011 därför att det inte är så stora skillnader mellan det nya och vårt gamla förslag Gy-07. Alliansen stoppade Gy-07 så fort de som till makten. Däremot innebär Gy-11 i alliansens tappning något som vi aldrig kan acceptera; nämligen att elever från yrkesprogrammen inte får samma behörighet till högskola som från andra program. Så här ökar man nu ytterligare kunskapsklyftorna i Sverige

De tillfrågade branscherna tycker också att yrkeseleverna behöver mer svenska, engelska, matte och historia för att klara de krav som de framtida yrkena kräver. Dessutom tar man bort möjligheter för yrkeselever som sedan på komvux vill läsa in kompletterande kurser för högskolebehörighet eftersom de redan har en gymnasieexamen. Så med det här skolsystemet måste man veta vad man vill redan i 11-årsåldern. Man måste bl.a. välja rätt språkkurser för att sedan kunna komma in på önskat gymnasieprogram.

Dessutom; om man inte blir behörig till gymnasieskolan, vilket kommer att bli mycket svårare, så får man bara hjälp till att bli behörig för ett yrkesprogram inte till ett studieförberedande. Ytterligare stängda vägar!

Hör i skrivande stund Reinfeldt i lördagsintervjun i SR P1, undrar om det är möjligt att genomdriva betyg från årskurs 6. Det kan bli förhandlingsbart gentemot oppositionen och därför också möjligt för alliansen att tänka sig betyg från årskurs 7… om det är så att sverigedemokraterna inte lägger ner sin röst i frågan. Han vill m.a.o. inte ha stöd från dem i frågan, de vill ju ha betyg ännu tidigare. Låter hoppfullt.. om jag rätt har förstått det sagda och det som fanns mellan raderna.

Barn- och utbildningsnämnden i Solna skall att anta en kommunikationsplan för den egna förvaltningen. Vi anser att den bör vara mer konkret och innehålla tydligare planer för hur man ska kommunicera skolornas och förskolornas resultat och kvalitet till medborgarna. Hur ska man kunna välja skola om man inte vet något om deras kvalitet? Nu är vi utlovad en mer konkret handlingsplan.

 

Eva Eriksson

2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-13 09:27