Förskolebarnen får nöja sig med baracker

Majoriteten verkar ha satt i system att sätta ut förskolepaviljonger istället för att bygga funktionella och flexibla riktiga förskolor.  Det debatterade vi i kommunfullmäktige sist efter en interpellation från oss i (S).  Företagsvänligheten visar sig vara monumental och kräver arenor och gigantiska shoppingcentra men barnen de får nöja sig med baracker.

En ny skollag har införts. Den förtydligar bland annat rektors roll och ansvar för skolans organisation. Om ett par år så måste en lärare för att bli tillsvidareanställd och få sätta betyg vara legitimerad lärare och behörig i ämnet som han/hon undervisar i . Just nu sker en inventering av lärarnas utbildning i Solna.

Och från skolrenoveringsfronten fortfarande intet nytt. Vi har Folkpartiets vallöfte under uppsikt!

Eva Eriksson, 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-12 09:42