Vi vann striden om sommarjobben

(Skrivet innan KS-sammanträdet  måndag 12 mars)

Nationalstadsparken får äntligen en ordentlig plan

Det heter fördjupad översiktsplan, och förkortas FÖP. Nu ska Nationalstadsparken få en sådan. Det är litet krångligt att få till, eftersom det är två städer, Solna och Stockholm som delar på ansvaret för den stora parken. Våra tidigare framförda åsikter om att det måste till någon form av skrivning kring hur stora delar av Solnas del av parken som är bullerstörda har hörsammats, vilket är bra. Det finns också med litet funderingar på hur man skulle kunna bredda den väldigt smala och miljöpåverkade passage vid Polska Udden som ligger mellan E4:an och Brunnsviken precis vid Järva Krog. Det kan handla om rening av dagvatten och om att fylla ut den smala strandremsan. Också bra, tycker vi i kommunstyrelsens s-grupp.

Byggplaner i sin linda, och sådana som snart är klara för byggstart

Nu startar planarbetet för bebyggelse på delar av den gamla försöksdjursanläggningen invid Armégatan i Huvudsta som i folkmun kallas "Bakteriologen". Det är positivt att bygga på det gamla inhägnade SBL-området, men i handlingarna var det svårt att se vad och var man vill bygga. Kartan som medföljer handlingarna var helt oläslig, så den bad vi att få utbytt mot en färgkarta med kompletterande förklaringar. Några av byggnaderna är ritade av den berömda arkitekten Gunnar Asplund, och delar av dem samt parkmarken runt byggnaderna är K-eller Q-märkta. Detta bad vi också att få förtydligat till på måndag.

Kommunstyrelsen ska också yttra sig om planerna på Solna City, som nu är ute på programsamråd. I måndags var det samrådsmöte för allmänheten, där Martin närvarade, så han får väl lämpligen informera oss om vilket första ställningstagande vi ska ta i KS. Jag säger första, för vi ska väl yttra oss även som parti senare. Sista dag för det är 30/3. Vem som helst kan skicka in sina synpunkter till Solna stad. Gör det!

Snart börjar ett nytt hus byggas invid Turkosen, på Skytteholmsvägen alldeles vid vår partiexpedition. Det är bara det slutliga ställningstagandet kvar nu. Inga problem, vi har sagt ja till bygget hela tiden. Dessutom litet smalare och en våning lägre i denna slutversion, vilket sparar ett träd från att grävas bort.

En del ändringar i stadens budget

Detta behöver göras delvis för att nämndstrukturen är ändrad, och det är ju inget att säga något om. Men så finns det också med en annan intressant sak; att ta pengar från facken (de får kommunala anslag efter antal medlemmar, och dessa har nu minskat, vilket gör det billigare för kommunen) för att ge till sommarjobb till ungdomar! 500 000 kronor handlar det om totalt, d v s ungefär samma summa som man fick av den socialdemokratiska regeringen förra året, men som regeringen Reinfeldt nu dragit in. Tråkigt att facken krymper, men otroligt kul att vår opinionsbildning kring sommarjobben lyckats. Vi har ju haft två debatter i kommunfullmäktige, skrivit insändare och jobbat inifrån stadshuset och nu gick det vägen. Att sedan antalet sommarjobb skulle behöva vara minst dubbelt så stort är nästa fråga…

Äldreombudsmannen får finnas kvar och behålla sitt namn

Slutligen kan vi lättat konstatera att äldreombudsmannen får finnas kvar och dessutom behålla sin titel. Förslaget från borgarna var äldrekonsulent, men det protesterade KPR och PRO kraftigt emot.

/Johanna Graf, gruppledare och 2e vice ordförande i Kommunstyrelsen
johanna.graf@solna.se

Vill du veta mer?

Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Jytte Guteland. Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-09 11:15