Arenaskandalen rullar vidare

Skrivet inför Kommunstyrelsen 12/4-10

HÄR hittar ni alla handlingar på Solna stads hemsida inför denna månads Kommunstyrelse.

På ärendelistan finns denna gång följande av intresse:

 

 

 

 

2.

Detaljplan för Signalen 1 m fl, stadsdelen Lundagrosisten Järva KS/2009:184

Markbytesavtal med Lundagrossisten AB som idag äger fastigheten Uarda 3. Han får istället en tomt vid kv Signalen framfrö Ballonberget, där han ska bygga en trevåningskåk med lager och försäljning. Huset blir bullerskydd för boende, så de är positiva. Vi ställde frågan om trafikläget är utrett med tanke på att man planerar den nya simhallen precis bredvid och trafiken till och från arenan kommer att gå i ramp över Kolonnvägen precis bredvid. På detta svarade tjänstemännen att det var gjort, och att det skulle funka.

 

 

 

3.

Förlängning av medlemskap i Stockholm Business Alliance, SBA

De flesta kommuner är med i dag, och en snabb rundfrågning hos kollegorna i länskommunerna ger vid handen att de inte motsätter sig att förlänga avtalet.

 

 

 

4.

Planuppdrag Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB i kv Furiren Huvudsta KS/2010:73

Studenthuset Strix invid Pampasparken i Huvudsta planeras byggas ut av ägaren Sthlms studentbostäder. Deras skiss visar en byggnad som är 9 våningar hög mot änden som vetter mot nuvarande Strixhuset och går i en båge ut mot Armegatan, där antalet våningar successivt minskar. Varfrö det inte är tvärtom begriper jag faktiskt inte? Men detta är som framgår av ärendetiteln bara ett planuppdrag till stadsbyggnadsnämnden, så det kommer finnas tillfällen att återkomma i frågan.

 

 

 

5.

Begäran om omdispostion av investeringsmedel till Hufvudsta Ridklubb  KS/2010:65

Överföring av investeringspengar över årsskiftet, inget kontroversiellt.

 

 

 

6.

Säkerhetspolicy, riktlinjer och anvisningar för säkerhetsarbete, tekniskt säkerhetsskydd och brandskyddsregler.

Försäkringsbolagen kräver att kommunens lokaler redovisar vilka skydd de har mot inbrott, brand osv. Pengar finns centralt för att stärka skyddet i de fall det behövs, så det blir inte enskilda verksamheter som behöver bekosta detta.

 

 

 

7.

Signalistens årsredovisning för år 2009 KS/2010:80

KS och sedan KF behöver godkänna årsredovisningen och även lämna ansvarsfrihet. I samband med detta ärende ställde vi i oppositionen frågan om VD:s efterträdare och fick svaret att ordföranden Leif Bergmark ”bett stadsledningsförvaltningen vara behjälplig i arbetet med att rekrytera en ny VD, vilket vi självklart lovat hjälpa till med”. När vi påpekade att det knappast var någon enig styrelse som ville det, satte majoriteten upp frågande ansikten och sade sig ovetande om konflikten i Signalistens styrelse. Då vet ni det nu, sade vi, och bad dem ta kontakt med Leif B.

 

 

 

8.

Månadsuppföljning för kommunstyrelsen  KS/2010:99

Okontroversiellt. Budgeten hålls, vilket inte är så konstigt när rapporten bara omfattar årets första två månader.

 

 

 

9.

Justering av badtaxor KS/2010:64

I detta ärende finns en reservation mot höjda badtaxor från s+v+mp i Kultur- o fritidsnämnden. Enligt tidigare beslut ska prisuppräkningar göras enligt konsumentprisindex. Nu höjs taxorna så mycket att en badande förälder med minderårigt barn får en höjning på 70 procent. KPI har varit 0,6 procent…  Reservation alltså!

 

 

 

10.

Revidering av Solna stads lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter får beslutas av kommunen och omfattar sådant som ska säkra den allmänna ordningen på offentlig plats inom Solna. Det är allt ifrån hur båtar får förtöjas till var man får dricka alkohol och sälja lotter.

Polisen rekommenderar vilka områden som är stökiga till följd av alkoholdrickande på allmän plats. KS fattar sedan beslut om vilka områden som ska förbjudas för alkoholförtäring enligt denna rekommendation. Hagalund är tydligen inte betraktat av polisen som ställe där det sups i samband med matcher och annat… Många undrar varför de lokala ordningsföreskrifterna inte kan omfatta hela Solna, men så får man tydligen inte göra.

Jag har lusläst med tanke på frågan om politiska partiers tillstånd att närvara i Solna C med bokbord etc. men det enda jag hittar är att centrumägaren får bestämma själv över sina egna arrangemang där. Ingenting om andras arrangemang. Alltså har man såvitt jag kan se inte försökt bryta mot regeringsformens första kapitel om mötesfriheten i dessa ordningsföreskrifter. Att sedan Centrumägaren försöker trixa med detta dagligdags är en annan sak… suck.

 

 

11.

TF förvaltningschefer för socialförvaltningen och kompetensförvaltningen

Eftersom Johan Sterndal sagt upp sig och slutar som chef för kompetens- och socialförvaltningarna i maj behöver staden utse ny/a chef/er  dit. Under tiden man grunnar är förslaget att utse två t f chefer. Om inte facken har något att invända föreslår jag att vi går på stadsledningsförvaltningens förslag.

 

 

12.

Svar på motion om ungdomslägenheter  KS/2009:322

S-gruppen i stadsbyggnadsnämnden har tillsammans med v och mp röstat ja till denna mp-motion, så jag föreslår att vi gör detsamma i KS.

 

 

Till sist…

Vet inte om det beror på vårkänslor, men AIK fotboll har tilldelats årets stipendium från nu Anders Gustâvs minnesfond. Bra! Han skulle nog ha vridit sig i sin grav om han visste vilken vändning arenaprojektet tagit... Men nog är väl 50 000 kronor till AIK Ungdomsfotboll en klen tröst för det klubbhus som de lovats för fyra år sedan och ännu inte sett röken av? Jag blev förresten intervjuad av Mats Strandberg i Sportradion för ett par dagar sedan. Här är länken till det inslaget.

Läs allt om arenaskandalen på följande länkar: (Nyast först)

Dags att återvinna demokratin i Solna

Skulle du köpa en begagnad bil av denne man?

När skiten träffar fläkten

Var stadsdirektören ensam om beslutet?

 

 

Vänliga hälsningar,

 

 

Johanna Graf,

Gruppledare (S) i KF,  2:e vice ordförande KS

 

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel

27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-09 08:58