Byggnationen på Bakteriologen-området och vid Nationalarenan/Råstasjön sätter igång

Skrivet inför KS 17 augusti 2009

Inför höstens första kommunstyrelse finns en lång ärendelista, men egentligen inga kontroversiella förslag till beslut.

Listan och ärendena finns i sin helhet på Solna stadshemsida. Så här gör man om man vill hitta ett ärende eller beslut på www.solna.se :

Klicka på fliken Demokrati och sedan på Ärenden och beslut.
Där klickar ni på diarie sök till vänster.
Välj Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sök på aktuell månad eller datum.

Men först ett helt annat ämne:
Ett tråkigt besked har nått oss. Solnas stadsdirektör Sune Reinhold fick i juli besked om att han har en tumör på levern och opereras i skrivande stund, onsdagen den 12 augusti. Hans arbete kommer under sjukskrivningen att skötas av vice stadsdirektör Kristina Tidestav.

Byggstarter

Bland ärenden (2-5) finns två antaganden av detaljplaner och exploateringsavtal för stora byggen. Det är dels området som numera fått namnet Ingenting; det gamla SBL-området vid Armégatan/Lundagatan i Huvudsta som ska få 700 bostäder och 48 000 kvm kontor. En ny rondell planeras för en infart till området nedanför postens huvudkontor, men de tkommer självfallet öka trafiken i Huvudsta rätt mycket. Själva planen är dock bra, med hänsyn tagen till skyddade kulturmiljöer och grönytor. Eller, om man ska uttrycka sig mer drastiskt, hänsyn har tagits för att man inte får bygga på de kulturskyddade ytorna... Tur att kulturskyddet åtminstone finns kvar. Strandskyddet verkar ju mer elle rmindre satt ur spel. Exploaterinsavtalet finns inte med i handlingarna, men det ska enligt uppgift inte bero på nån oenighet om villkoren, utan på praktiska detaljer. Det skickas ut på torsdag, enligt löfte från ansvariga tjänstemän. MARTIN du kan väl kolla så att allt ser bra ut?

På Dalvägen ligger nästa projekt som är en del av det nya området för Nationalarenan vid Råstasjön. Det är ett kvarter kontorsbyggnation som ska ändras/byggas ut/flyttas. Inget kontroversiellt, men man kan konstera att det nu sätter igång på allvar med byggandet nere vid sjön.

På Ulriksdalsfältet har det också börjar rulla in grävskopor. Men det går tydligen trögt med lägenhetsförsäljningen, för i ärende 8 vill byggherren PEAB byta byggstart för flerfamiljshusen som skulle omge och skydda radhusbebyggelsen, mot byggstart för de mer populära stadsradhusen. Återstår väl att se om det nånsin blir några högre flerfamiljsbostäder närmare E4:an... 

I ärende 9 handlar det om lämna synpunkter på Stockholms byggplaner vid Solna station. En förhoppning hade varit att se gatunätet sammanbindas när såret av Värtabanan övertäcks. Både Dalagtan och Hälsingegatan skulle då kunna fortsätta in i Solna och stadens rutnät av gator kunna byggas ihop med närförortens. Men p g a de stora höjdskillnaderna som uppstår när järnvägen ska byggas över blir lutningen såpass brant att det istället måste byggas trappor. Även gång- och cykelförbindelserna är styvmoderligt behandlade, vilket är en stor brist i ett så studenttätt område, som dessutom är tänkt att förbinda stans olika universitet och högskolor med varandra.

Skolpsykologerna utmanade

I ärende 10 föreslår tjänstemännen att vi ska säga nej till en utmaning som inkommit rörande skolpsykologtjänsterna i staden. Hör och häpna, menen enig barn- och utbildningsnämnd höll faktiskt med dem om att det var olämpligt att lägga ut en sådan viktig funktion, som dessutom innehåller myndighetsutövning, på entreprenad. Även Solnas ultrablå politiker kan stundtals ta sitt ansvar och hålla fingrarna borta från knoppa-av-knappen

Ny skolplan för vuxenutbildningen

Ärende 11 handlar om en ny skolplan för vuxenutbildningen i Solna. Antaget av en enig Kompetensnämnd, men GÖSTA har du några övriga synpunkter?

Solen tappar sina svarta streck

Ärende 12 föreslår en ny grafisk profil för Solna. Den enda skillnaden jag kan se är att de svarta konturerna på solen mm föreslås tas bort. Det ser väl möjligen litet mer modernt ut, men samtidigt en aning naket...?

I övrigt kan jag rekommendera en titt på det gamla kommunsigillet från 20-talet. En alldeles förtjusande trind och glatt leende liten sol. DET ska vi ta tillbaks när vi kommer till makten nästa år, tycker jag! Är ni med?

Något blöta, men fortfarande sommar-hälsningar,

Johanna

2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Solna

 

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel  27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-13 09:07