Stoppa slöseriet med skattepengar

Det här vill vi satsa på i vår budget för 2012

Det historiskt största och allvarligaste skatteslöseriet i Solna är tveklöst kommunens delägarskap i byggandet, ägandet och driften av Swedbank Arena. Vi har sedan starten ifrågasatt kommunens delägarskap i en nationalarena för fotboll och event. Det är kommunal kärnverksamhet att gå in med pengar i ett privat riskkapitalprojekt av det här slaget. Efter en lång händelsekedja med tveksamma avtal utan demokratisk insyn i bolagets affärer, misstankar om korruption och rapporter om förseningar och fördyringar, har vår oro växt än mera.

  • Det här går att göra i nuläget och vi föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
  • tillsätta ett proffs på stora byggprojekt och inte en kommunal tjänsteman som stadens representant i styrelserna.
  • omedelbart ta fram en finansiell riskanalys för projektet.
  • tillsätta en styrgrupp för projektet med representanter för alla partier som får största möjliga demokratiska insyn i det.
  • ordna utan ytterligare tidsspillan den hearing som utlovats flera gånger där Solnas medborgare får ställa frågor till de politiskt ansvariga för projektet.
  • presentera omedelbart de kvartalsrapporter för projektet som utlovats kommunfullmäktige.

Sommarjobb åt alla som vill

Ungdomar som får ett sommarjobb har större möjlighet att få ett arbete efter gymnasiet. Det visar en undersökning som gjorts av TCO och SCB. Den 100-miljonerssatsning som den förra (S)-regeringen gjorde för att hjälpa kommunerna att erbjuda unga sommarjobb togs bort när den borgerliga regeringen tog över 2006, men återinfördes 2010. Tyvärr blev den ett engångsbidrag bara under valåret, så det är återigen upp till varje kommun att få fram pengar till ungdomarnas första introduktion i arbetslivet. 

Genom rätt prioriteringar i budgeten och ett bra samarbete med det lokala näringslivet lyckas flera s-ledda kommuner i Stockholms län ta fram feriejobb till alla ungdomar som både vill bada och prova på ett jobb på sommarlovet. Sveriges företagsvänligaste kommun med tusentals företag borde inte ha svårare än exempelvis Sundbyberg, Sigtuna eller Nynäshamn att erbjuda sommarjobb för alla unga som vill. För sommarjobbsgaranti föreslår vi att 1 miljon kronor tillförs i budgeten.

Arbetslinje, inte vårdnadsbidrag 

Vårdnadsbidraget står i bjärt kontrast till en politik som vill motarbeta passivitet och bidragsberoende. Står man för arbetslinjen kan man inte använda skattemedel till att subventionera fullt arbetsföra föräldrars frånvaro från arbetsmarknaden. Vi säger nej till bidragssystem som cementerar såväl kvinnodiskriminering som segregationen i förorter och föreslår att de 1,6 miljoner kronor som bidraget kostar används bättre.

Minska den politiska överbyggnaden 

Idag sysslar kompetens- o socialnämnden med delvis liknande saker, samtidigt som Kompetensnämndens ärendelista ofta är väldigt tunn. Varför lägga pengar på dubbla arvoden och dubbla nämnder? Slå ihop kompetens- och socialnämnden, som ändå delar nämndordförande. Det finns även en del styrelser i staden som är dimensionerade för uppgifter dessa hade förr, medan verksamheten numera är betydligt mer begränsad. På detta område ser vi också att vi kan spara sammanlagt 1,5 miljoner kronor.

Minska kostnader för konsulter och reklam 

I linje med ovan ser vi också att det i stadsledningsförvaltningen, som tillåtits svälla oproportionerligt de senaste åren, finns ett utrymme för minskade utgifter för central administration, PR, konferenser, resor, konsulter, representation, reklamtidningar, annonser mm. Vi föreslår att Kommunstyrelsens budget minskas med 5 miljoner kronor.

 

/Johanna Graf, 2e vice ordförande Kommunstyrelsen