Dålig insyn i arenafrågan och inga besked om pengar till Tvärbanan

Skrivet efter KF måndagen 26 januari och inför KS-sammanträdet måndag 2 januari 2009

Kommunfullmäktige i måndags hade föregåtts av viss mediauppmärksamhet kring Solnas höga arvoden, högst i landet. Denna debatt föranledde dock ingen märkbar snabb förändring av vare sig demokratin, medborgardialogen eller debattkvaliteten.

Huvudsta Strand

Inför mötet hade ett antal demonstranter från aktionsgruppen Rädda Huvudsta strand samlats nedanför stadshustrappan, men ingen från majoriteten brydde sig om att tala med dem. Mötet var kort, de få punkterna på dagordningen var mestadels där p g a förslag och frågor från oss i oppositionen. Bl a en interpellation om arenaprojektets ekonomi, där vi fick mycket underliga svar av kommunstyrelsens ordförande Salminen (m). Han anser uppenbarligen inte att det är några problem att han ensam sitter inne med information om lånevillkoren för det gigantiska arenaprojektet där Solnas skattebetalare genom beslut av majoriteten gått in som stora delägare.

Tvärbanan

En annan fråga gällde finansieringen av Tvärbana Norr, den snabbspårväg som planeras byggas genom Solna, från Alvik till i första hand Solna station. Trots högstämda försäkringar från såväl moderaternai Solna som i Landstinget finns ännu ingen finansiering klar från statens sida till detta 5-miljardersprojekt. Sak Solnas och länets skattebetalare betala tvärbanan tre gånger om, undrade vi sossar i fullmäktige. Först genom statlig skatt, sedan genom biltullar och sedan genom kommunal medfinansiering? Det är helt oacceptabelt att staten verkar glida ifrån sitt hälftenansvar för finansieringen.

Till kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari finns följande ärenden av intresse på dagordningen: (Tyvärr saknas fortfarande länkar till ärenden och dokument på stadens hemsida, vilket för övrigt var ett annat ämne vi sossar ställde kritiska frågor om på föregående kommunfullmäktigemöte. Svaret var: det ska snart fixas, men så har de sagt sedan i november nu…)

Exploateringsavtal och detaljplan för Nationalarenan ska antas

Vi yrkar på att ärendet återremitteras för en noggrann utredning avseende projektets påverkan på trafik och handel. Vi är inte heller beredda att ge grönt ljus för projektstart innan vi får kännedom om de ekonomiska konsekvenserna för staden som delägare. Den brist på insyn i de ekonomiska förutsättningarna för de bolag som ska bygga, äga och driva arenan och där staden är delägare, har även stadens revisorer påpekat i en rapport. Utan att problemen med insynen löses är det i praktiken omöjligt att ta det ansvar vi har som förtroendevalda.

Remissyttrande över omvandlingen av Bergshamra Centrum

Eftersom Bergshamraborna ännu inte fått säga sitt i frågan, p g a av framflyttat samrådsmöte då det kom för mycket folk för att rymmas i salen, så vill vi inte delta i beslutet förrän vi fått höra folkets åsikt i den här för Bergshamra så viktiga frågan. Nytt samrådsmöte kommer att hållas i IF-huset, Bergshamra, den 19 februari kl 15 samt kl 19.

Förslag att överföra investeringsmedel från 2008 till 2009 års budget

Bara knappt hälften av investeringsmedlen lycades nämnderna göra av med förra året. Nu föreslås de istället flyttas över till årets budget, vilket i sig inte är något problem. Men det är ett problem att nämnderna av olika skäl inte lyckas komma till skott med viktiga upprustningar och ombyggnader. I år är det viktigare än någonsin, med anledning av jobbkrisen, att kommunen sätter till alla klutar för att beställa så mycket byggjobb det bara går. Vi sossar föreslog ju som ett huvudnummer i vår budget att investeringsbudgeten t o m skulle fördubblas just för att rå på hotande varsel och uppsägningar i byggsektorn. Här skriver vi ett yttrande och påpekar det olyckliga i att investeringarna sackar efter istället för att öka rejält. Över 2 000 byggnadsarbetare är redan varslade eller uppsagda i vårt län och kommuner, särskilt sådana med pengar på banken, bör här ta sitt ansvar och snarare tidigarelägga än skjuta upp investeringar.

Sune Ericsson föreslås förordnas som tillfällig chef för stadsbyggnadsförvaltningen eftersom vår duktiga stadsarkitekt Elisabeth Berglund tyvärr valt att sluta i Solna stad. Vi hoppas att arbetet med att hitta en värdig ersättare till henne går fort och blir framgångsrikt.

Slaskiga-snö-hälsningar,
Johanna Graf, gruppledare och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-04 11:27