Regeringen lägger en våt filt över Stockholm

Skrivet efter KS-sammanträdet  måndag 7 maj.

Hagalunds IP säljs ut och rivs
Vi socialdemokrater har i flera omgångar protesterat mot försäljningen av marken där Haglunds Idrottsplats och ishall ligger. På kommunstyrelsens sammanträde i måndags hade ärendet nått sin slutpunkt; detaljplan för byggandet av 190 bostäder i 5-7 våningar + ett p-garage antogs, liksom ett exploateringsavtal med ett privat byggbolag. Visst behövs det bostäder, men marken är skänkt som gåva till Hagalundarna för idrottsändamål, vilket är reglerat i ett gåvobrev som fortfarande gäller. Man kan inte utan vidare ta mark och sälja den på det sättet. Behovet av en idrottsplats för Hagalunds barn och ungdomar kvarstår i allra högsta grad. Att bygga en ny ishall borta i Ritorp råder inte bot på det. När beslutet slutligen tas i kommunfullmäktige i slutet på månaden kommer vi, liksom gamla Hagalundare, med all säkerhet att överklaga till Länsrätten.

Etapp 2 i byggandet av Västerjärva påbörjas snart.
I enighet antog kommunstyrelsen detaljplanen för byggandet av den andra etappen av Järvastaden, som området runt överskottsbolaget kallas p finspråk. Det blir såväl stadsradhus som litet högre hus, men som vanligt när Solnamoderaterna bestämmer bara bostadsrätter.

Vägverket och Banverket tvingas revidera sina planer p g a pengabrist
Som ni kanske läst i lokaltidningen så har både Vägverket och Banverket tvingats skjuta upp fler aplanerade vög- och järnvägsbyggen i hela landet. För Stockholms del innebär det att flera mycket angelägna projekt nu skjuts kraftigt på framtiden. Solna drabbas hårt; både den planerade tvärbanan/snabbspårvägen från Alvik förbi Solna Centrum och vidare mot Solna station samt ombyggnaden av E18 förbi Bagartorp/Ulriksdal skjuts upp. Vi har skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Salminen och begärt besked om hur han tänker övertyga sin regering att skjuta till de nödvändiga pengarna. Utan dem blir det nämligen svårt att i tid fullfölja planerna för såväl Nationalarenan som Solna City-projektet, Ulriksdal och Västerjärva.

Kommunantikvarietjänsten försvinner
Vi har redan protesterat i stadsbyggnadsnämnden och i kultur- och fritidsnämnden, men nu var ärendet även uppe i kommunstyrelsen: Solna återbesätter inte kommunantikvarien när denne nu slutar, utan tycker att det räcker att hyra in en konsult vid behov. Men hur ska en utomstående konsult kunna ha en helhetsbild i tid och rum över vår stads historia och värden?

Vad händer med det frivilliga miljöarbetet?
Man kan inte låta bli att ana ugglor i mossen när det i kommunstyrelsen kommer upp ett ärende som säger att vi visserligen ska utvärdera vårt miljöprogram och göra ett nytt, men samtidigt med hela handen pekar på vikten av att alltid sätta miljöarbetet i förhållande till tillväxt och företagsfrågor. Är man på gång att även börja peta på miljösamordnarnas tjänster?

Johanna Graf, gruppledare och 2e vice ordförande i Kommunstyrelsen
johanna.graf@solna.se

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Jytte Guteland. Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 730 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-09 11:16