Tillfälliga extrapengar till kommunerna räddar budgeten 2010

Skrivet inför KS 14 september 

Först en kort information om de tillfälliga extrapengar till kommunerna som regeringen aviserat inför höstbudgeten. Förslaget om ytterligare 10 mdkr i tillfälligt statsbidrag till kommunsektorn för 2010, varav 7 mdkr till primärkommunerna, torde allt annat lika innebära ca 45-50 mkr till Solna. Givetvis positivt för stadens ekonomi, men först i oktober går det att ha en mer komplett bild kring budgetläget, inkl effekter av nästa befolkningsprognos, finansnettoprognos och skatteprognos samt ev. tillkommande uppgifter/pålagor i budgetpropositionen. Tillfälliga pengar i ett valår luktar dock litet illa. Man önskar ju att regeringen lyssnat litet tidigare på Konjunkturinstitutet och sitt eget Finanspolitiska råd, som krävt detta länge. Nu är det frågan om pengarna får effekt innan arbetslöshetssiffrorna börjat dansa i takt med glädjeyran på börsen. Den stigande arbetslösheten inte kommer att toppa förrän tidigast år 2011, och fram till dess riskerar budgetunderskottet att växa ytterligare. Läs gärna kommentaren på Dagens Arena kring detta utspel från den borgerliga regeringen.

Inför måndagens kommunstyrelse finns följande ärenden av intresse på listan:

 

(Listan i sin helhet  och förslagen till beslut hittar du på Solna stads hemsida,

www.solna.se Demokrati – Ärenden och beslut – Diarie sök – välj Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen samt Sammanträden och beslut och skriv in det aktuella datumet för sammanträdet. Klicka därefter på Läs mer och klicka slutligen på det dokument du vill läsa, t ex beslutsförslagen. 7 klickningar totalt. Medborgarvänligt? Knappast! Just nu, i skrivande stund, är det dessutom problem IGEN med denna tjänst.)

2. och 3. Exploateringsavtal och antagande av detaljplan kvarteret Nöten, Solna strandväg 72-118

De f d storslagna planerna på ett flytande hotell m restaurang vid Solna strand är gudskelov ändrade till ett betydligt mer småskaligt projekt. Jag har inte hört några protester från gänget i Stadsbyggnadsnämnden, så allt verkar OK. Någon som har några synpunkter på planerna?

6. Planuppdrag för ny förskola i kvarteret Framnäs, Vasalunds förskola

Äntligen, efter två års träda och förfall, ska man nu får börja planläggningen av en ny förskola där idag den fuktskadade Vasalunds förskola står (gamla Höjerska villan). Ingen protest från någon gissar jag? Som granne är jag i alla fall glad, för nu försvinner förhoppningsvis råttorna!

7. Yttrande över förslaget till Länsplan för väg- och spårutbyggnad i länet 2010-2021

Solna föreslås skicka in synpunkter om att vi vill ha Huvudstaleden byggd, att vi vill ha t-bana till Karolinska och helst även till Solna station, samt att vi vill ha igång bygget av Tvärbanan. Ja, vi har ju sett hur lyckosamma kommunledningen varit i de förhandlingarna förut, så detta yttrande lär nog inte bidra med så mycket ytterligare…

10. Ny valkretsindelning 2010

Solna växer, vilket innebär att vi får ny valkrets- och valdistriktsindelning. Inget konstigt med det. Lägg också märke till att den som i fortsättningen vill vara valförrättare själv måste anmäla detta till Valkansliet i stadshuset. Man ses alltså inte ut av partierna längre.

I övrigt har det handlat mycket om trafik den senaste tiden, dock inte i de officiella beslutorganen. Se t ex denna länk från TV4 Nyheterna, där undertecknad medverkade. Läs mer HÄR om problemen med att placera proppar mitt inne i Solna så att kommunen blir en enda stor trafikpropp.

Slutligen kan jag meddela att kommundirektören ligger på rehab-avdelning 1 sal 107 på Stockholms sjukhem, ifall någon önskar skicka en hälsning till honom. Blommor går det dock inte att skicka.

Med vänlig hälsning

Johanna Graf, gruppledare och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

P.S. Glöm inte att rösta i kyrkovalet!

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-08 13:58