Stressad majoritet i budgetdebatt

Den allt dominerande frågan har förstås varit budgeten för 2009 som klubbades i kommunfullmäktige den 24 november.

 
Det var en påtagligt stressad, nervös och därmed aggressiv majoritet vi mötte i måndagens budgetdebatt. De är uppenbart medvetna om det pinsamma faktum att de lagt en snudd på kriminellt tunn budget. Att finansiera den löpande driften genom att sälja mark och radera ut överskottsmålet är oansvarigt. Det faktum att vi hade bibehållen skatt vred ytterligare vapnen ur händerna på dem. Synd bara att vi skulle utsättas för deras spottloskor så till den milda grad. Jag har nog aldrig varit med om en så aggressiv ton sedan borgarna var i opposition åren 1994-98. Det är som om de regredierat och tror att de befinner sig i opposition. Men våra s-ledamöter skötte sig bra, lugnt och sansat. För er som inte känner till vårt budgetförslag närmare, kommer här en kort redogörelse för dess huvuddrag:
 

Vi föreslår samma skattesats som de borgerliga partierna (oförändrat 17:12). Men det betyder inte att vi accepterar alla deras kostnader. Istället för att lägga pengar på PR-konsulter och på att subventionera besöksparkering, prioriterar vi att lyfta resultaten i Solnas skolor och öka investeringarna genom byggstart av hyresrätter, förskolor och gemenskapsboende för äldre.

Vi sparar

 

  • lokaleffektivisering  - 5 mkr

Varför ska vi lägga pengar på omoderna och för stora lokaler när vi kan lägga dem på skolan och äldre?

  • höjd besöksparkering  - 3 mkr

Besökande bilister har insett att det är billigt att infartsparkera i Solna. 6-8 kr/timme! Och gratis efter 18.00! Det innebär att det är gratis att ta bilen till Råsundamatcherna! Varför ska vi sponsra mer trafik i Solna och göra det svårare för Solnaborna att hitta en p-plats?

  • nämnd o styrelser  - 1,5 mkr

(låt kompetensnämnden verksamhet övertas av andra nämnder, minska antalet ledamöter i kommunala bolag med liten verksamhet)

  • konsulter m.m.           -5 mkr

Hur prioriterar man när man lägger 4,5 miljoner kronor på PR-konsulter som ska sälja stadens varumärke, när man samtidigt skär ner 3 miljoner på de äldres träffpunkter och måste sälja mark för att kunna betala de anställdas löner?

  • Totalt                - 14,5 mkr

 

Istället vill vi använda dessa 14,5 miljoner till:

  • Säkrat värde på skolpengen
  • Stärkt ledarskap i skolan
  • Dagverksamhet för äldre
  • Fördubbla investeringstakten*  från 80 till 160 mkr kapitalkostnad 3 mkr

*Vi vill utnyttja lågkonjunkturen och samtidigt mildra dess effekter genom att dra igång byggandet av hyresrätter, en ny förskola och gemenskapsbostäder för äldre. Detta är den  största och viktigaste satsningen i vår budget.

 
Nu ses vi igen inför årets sista Kf (15/12) på fullmäktigegruppen den 11 december. Då kommer också partidistriktets 1:e ombudsman Nisse Vikmång och diskuterar det politiska läget med oss.
 
Johanna Graf
oppositionsråd (s)
johanna.graf@solna.se
 
 
Sidan uppdaterades senast: 2008-12-04 10:46