Moderaternas propagandamaskin är i full gång

(Skrivet innan KS-sammanträdet  måndag 4 februari 2008)

Återgång till höstbudget, men inga större skillnader mot förut
Den moderatledda majoriteten gillar inte att frågor lyfts i kommunfullmäktige. Det märktes tydligt när man ville byta budgetordning. Den gamla ordningen fungerade så att budgeten togs redan i juni, men sedan gjordes det ändå alltid stora ändringar i slutet av året, när verkligheten så att säga gick upp för de styrande om vilka konsekvenser deras anorektiska budget skulle få ute i verksamheterna. Vi fick därför två budgetdebatter i kommunfullmäktige, vilket alltså inte var populärt hos de styrande. Särskilt pinsamt blev det eftersom de halsstarrigt sagt att ”nämndakuten är stängd och kommer så förbli”. Den krassa verkligheten var ju att de fick skjuta till pengar vartenda år. Nu har man återgått till den gamla ordningen att besluta om budgeten först i november, och tar bara ramar och skattesats i juni. Dessa beslut tar man bara i kommunstyrelsen och slipper på så sätt diskussion i kommunfullmäktige. Vi socialdemokrater såg inte heller någon större vits med två nattmanglingar i samma fråga i fullmäktige, så vi gick med på den nya ordningen. Men det känns inte helt bra att de ändå envisas med att försöka göra reklam för sin budget redan när de lägger ramarna i juni. Vi håller dock på den nya ordningen och lägger vår alternativbudget i november, och tar diskussionen i fullmäktige den 24 november. Vill ni höra debatten så boka in denna kväll (och natt!).

Investeringar uteblir och pengar måste överföras till nästa år
Ett annat ärende på listan till nästa kommunstyrelse gäller investeringsmedlen. Kommunen har avsatt pengar till investeringar ibland annat idrottsanläggningar, men arbetena försenas ständigt och skjuts upp. En orsak är att man lagt alltför opitimsitika tidsplaner, en annan är högkonjunkturen som gör att det är svårt att få byggarbetare som har tid att utföra jobben. Detta är olyckligt, eftersom man går ut och lovar saker som sedan aldrig tycks bli av. Vi i oppositionen har kritiserat detta och försökt säga att det är bättre att bara lova det man kan hålla. En baktanke från propagandaministeriet i stadshusets högerkorridorer kan ha varit att man genom denna långa process kan gå ut flera gånger med samma goda nyheterom investeringar i simhallar, ridhus m.m.

Trygghetspolicy är väl bra – men vem följer upp resultaten?
Ett ärende där vi socialdemokrater tänker lägga ett annat yrkand eän majoriteten gäller den ”trygghetspolicy” som kommunstyrelsen föreslås anta. Visst är det alltid bra med policys, men man kan inte bara producera hyllvärmare där ansvaret läggs ut på förvaltningarna att genomföra dem och sedan inte ha enplan för vem som är ansvarig för uppföljning och åtgärder i de fall målen inte nås. Nej, visa att ni menar allvar med trygghetsfrågorna, säger vi. En misstanke kring denna policys ursprung är att det finns en utmärkelse att söka som heter ”Safe Communities”, som man bara kan få om man har en policy. Alltså snickrar man ihop en policy till intet förpliktigande, söker och får ett medlemskap i detta Safe Communities och får en fin plakett att sätta upp på väggen till stadshuset.

Johanna Graf, gruppledare och 2e vice ordförande i Kommunstyrelsen
johanna.graf@solna.se

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Jytte Guteland. Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 730 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-07 09:51