Oenighet kring nationalarenan

Rapport från Kommunstyrelsen

December månad domineradces helt av frågan om en ny nationalarena i Solna. Vi socialdemokrater fick information på vårt medlemsmöte i november av två av Arenabolagets representanter, och hade under hösten också omfattande externa kontakter med rådgivare och experter på området. Det var inte lätt att ta ställning, men till slut enades vi om följande linje:

Självklart ska fotbollens nationalarena vara kvar i Solna och självklart ska vi stötta projekt som är bra för kommunen, men vi ska inte gå in och leka riskkapitalister med skattebetalarnas pengar. En liten kommun kan inte finansiera en nationalarena på löpande räkning, hur ivrig man än är att den ska byggas. Vi socialdemokrater är gärna med och bidrar med en bestämd summa eller en anvisad markbit, det var vi överens om med förre kommunstyrelseordföranden Anders Gustâv och det håller vi fast vid. Men det här är ett gigantiskt kommersiellt projekt som måste klara att stå på egna ben.

Den riskanalys som socialdemokraterna begärde fram visade på en mängd juridiska oklarheter och risker, t ex vid förseningar och fördyringar av projektet. Om projektet blir dyrare än de 1,9 miljarder som sagts, eller om lönsamheten inte blir den beräknade, riskerar kommunen som delägare behöva gå in med ytterligare kapital. Denna riskanalys har dock inte lett till någon åtgärd från majoriteten.

Sedan planeringen startade har också Stockholm och Täby påbörjat projekteringen av andra, delvis konkurrerande arenor. Den nya Söderstadion är kostnadsberäknad till 2 miljarder och Solnaarenan till 1,9 miljarder, trots att Solnas är dubbelt så stor. Håller verkligen kostnadsberäkningen? Det är ju snarare regel än undantag att sådana här stora projekt blir både försenade och fördyrade.

Och hur mycket mer av Solnabornas pengar är den moderatledda majoriteten beredda att gå in med om lönsamheten faller, t ex vid en lågkonjunktur?

I media uttalar sig arenaexperter kritiskt och här hemma säger bolagsföreträdarna att det kommer gå med vinst. Problemet för oss, som måste ta ansvar för besluten, inte fått tillgång till en enda sifferkalkyl att grunda beslutet på. Jag hoppas positivisterna har rätt och vi mer försiktiga bedömare har fel, men den dagen det visar sig att de har fel kan de inte ångra sig, då går det inte att backa bandet.
Därför säger vi ja till arenan, men nej till kommunal bolagsinblandning.


Johanna Graf
gruppledare Kommunstyrelsen


Johanna Graf
oppositionsråd (s)
Solna Stad
171 86 Solna
Tel 08-734 23 03
Mobil 070- 622 99 00


 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-14 14:29