Krav på praktikplats vid upphandling vann gehör

Skrivet inför KS-sammanträdet  måndag 2  juni 2008

Till kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni ser listan ut så här

Några ärenden, som finns anledning att kommentera särskilt:

Godkännande av principöverenskommelse med Råsta mark AB om arenastaden

Det här ärendet återremitterades på förra kommunfullmäktige efter en livlig diskussion om vad som egentligen gäller i ett sådant här ärende. En principöverenskommelse är ju inte något juridiskt bindande avtal utan just en generell överenskommelse mellan staden och exploatören om vem som ska åta sig vad i ett bygge. Problemet här är dock att staden sitter på två sidor förhandlingsbordet i och med att Råsta mark AB är det nybildade bolag med atden som en av fyra delägare som ska exploatera arenaområdet. Vi i oppositionen undrade över en del oklara kartor och ett miljprogram som bifogades ärendet utan närmare preciseringar. Nu är miljöprogrammet borttaget ur principöverenskommelsen och kommer att beslutas i särksidl ordning som sig bör och en del kartor har ritats om och förtydligats, så jag känner att ärendet nu går att godkänna.

Bostäder på SBL-området

I den så kallade Asplunds allé på det gamla bakteriologen-området i Huvudsta börjar det nu bli klart att bygga 800 bostäder och 44 000 kvm kontor. Kommunstyrelsen ska i det här ärendet yttra sig över förslaget till detaljplan. De kulturhistoriskt intressanta byggnaderna bevaras och en stor grönyta bevaras i mitten, så från kommunstyrelsens synvinkel har vi vad jag kan bedöma ingenting att invända. För dig som vill se plankartor och annat så finns dessa handlingar under punkten 3 i länken till ärendelistan här ovan.

Kontorsbebyggelse i kvarteret Signalen vid Kolonnvägen

Även här är det som Kommunstyrelse vi ska lämna synpunkter. Bygget är en kontorsbyggnad med en del kommersiella lokaler och ligger där gamla tekniska kontoret låg. Inget att inända, vad jag kan se.

Delårsrapport för Solna stad första kvartalet 2008

Skatteintäkterna ser ut att bli 35 miljoner kronor högre än beräknat, beroende på högre inflyttning än man tidigare trott. Det uppväger nämndernas negativa resultat på 12,4 mkr. Det är främst barn- och utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden som har problem att få sina budgetar att gå ihop.

I övrigt besvaras en motion från (s) om krav på praktikplatser på företag som vinner upphandlingar positivt. Hör och häpna…! Över huvud taget så har moderatmajoriteten varit ovanligt lågmälda och vänliga på sista tiden. Man vet inte om man ska glädjas eller oroas…


Vänliga hälsningar,
Johanna Graf, gruppledare och 2e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 730 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2008-05-29 11:26