Vad händer med Överjärva Gård, brandförsvaret och avgifterna i Kulturskolan?

Skrivet inför KS-sammanträdet  måndag 12 maj 2008:

Ibland är det inte PÅ raderna utan mellan dem man ska läsa om man vill ta reda på vad som är på gång i staden. En hel del politiska diskussioner den senaste tiden har inte rört det som står på själva ärendelistan till kommunstyrelsen, utan saker som är på gång utanför.

Denna gång är manusstopp till vårt medlemsblad Röd satt innan vi hunnit ha själva kommunstyrelsesammanträdet. Därför finns ännu inte våra s-yttrande och yrkanden utlagda på stadens hemsida. Ni får därför nöja er med en fri redogörelse av våra tankar och såikter kring de ärenden som finns på dagens ärendelista, samt som sagt det som INTE står på listan men ändå diskuteras livligt.

Jag börjar med den smärre skandal som uppstod i förra veckan, då det moderata kommunalrådet och kommunstyrelseledamoten Henrik Kelfve på sin blogg i både bild och text jämförde Mona Sahlin med världens alla diktatorer. Han gjorde också den häpnadsväckande jämförelsen mellan socialdemokraternas sätt att prata och rika och fattiga med nazisternas jämförelser mellan arier och judar! Läs mer här: http://johannagraf.blogspot.com/2008/05/hur-r-det-med-vrdegrunden-moderaterna.html

Ett annat hett diskussionsämne som inte finns med på några ärendelistor (än…) är den framtida inriktningen på verksamheten på Överjärva Gård. När verksamheten startade var alla partier överens om att det skulle vara ett stadsekologiskt centrum i kulturhistorisk miljö. Nu har en arbetsgrupp - som underligt nog inte bestått av folk från de bolag som är satta att sköta byggnaderna och verksamheten på gården, utan enbart VD:ar, vissa förvaltningschefer samt projektledare från byggföretaget PEAB som exploaterar Ulriksdalsfältet(!) – kommit med ett förslag på hur gården ska utvecklas i framtiden. De föreslår bl a att ladugården ska rivas och ersättas med en bygnad ska inrymma en förskola som ska serva det nybyggda Ulriskdalsfältet samt ett försäljningskontor för PEAB. Vår linje är istället att gårdens byggnader ska restaureras och rymma publika verksamheter öppna för alla Solnabor. Det kan till exempel handla om festlokaler, gårdsbutik med ekologiska varor samt en miljöteknikbutik. Dessa synpunkter framförde vi på kommunstyrelsens beredning idag. Återstår att se vad de borgerliga bundit upp sig för och vilka av våra idéer de kan ta till sig. 

På kommunstyrelsen ikväll ser listan ut så här: http://www.apps.solna.se/lexwebb/dynamisk_web/LEXsystem_politiker_pub.asp?visa_sam=1&Samm_ID=1723

Några ärenden, som finns anledning att kommentera särskilt:

Nytt läge för Statoilmacken i Solna Centrum
Solna stad har bundit upp sig i ett avtal med Statoilmacken där man lovat att ge dem en ny placering då busstorget i samband med tvärbanans byggande ska flyttas till den tomt i korsningen Huvudstagatan - Frösundaleden där macken idag ligger. Ny föreslagen placering är på Solnahallens parkering. Macken kommer då väldigt nära bostäder oche n förskola, vilket vi tycker känns väldigt avigt och omodernt i ett läge då t ex Stockholm istället flyttar ut sina bensinmackar från sådana lägen. Men är man företagsvänlig så är man… Vi kommer i alla fall att yrka avslag och på att ta fram alternativa placeringar.

Förstudie om ny tunnelbana Odenplan – Karolinska sjukhuset
Bra att det nu finns en förstudie om en ny tunnelbanesträckning till det nya sjukhuset, men ännu så länge finns inga pengar till detta kostsamma bygge. Kommer regeringen att släppa till pengar, eller bromsar Maud Olofsson?

Remiss om nytt brandförsvarsförbund i Storstockholm
I Solna är vi redan vana vid att samarbeta om brandförsvaret med grannkommunen Sumpan. Nu ska ett tiotal kommuner gå samman om en ännu mer effektiv organisation, vilket är bra, särskilt vid större olyckor. Men vi måste bevaka så att Solnas relativt höga grundbemanning bibehålls även i den nya organisationen, särskilt med tanke på alla stora byggplaner i kommunen.

Höjda avgifter i Solna Kulturskola
Kultur- och fritidsnämndens tjänstemän påstår att detta nya avgiftssystem bara är en utveckling som gör det möjligt för duktiga elever att få mer och bättre undervisning till en litet högre peng, men vi vet att bakgrunden också är att kulturskolans lärare är bland de lägst betalda i länet och att man är nödd och tvungen att hitta nya intäktskällor. Mer diskussion lär följa på kommunfullmäktige den 26 maj…

 

Vänliga hälsningar,
Johanna Graf, gruppledare och 2e vice ordförande i Kommunstyrelsen


Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 730 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2008-05-14 12:33