Massor av spännande läsning

Vi hade en så diger lista till Kommunstyrelsen i måndags att en mindre konspiratoriskt lagd person är undertecknad kunde misstänkt att det var ren utmattningstaktik från borgarnas sida. Ärendeluntan var tjock som en telefonkatalog.  Här följer rapporter om de mest brännande frågorna. NYHET! Nu finns länkar till alla yttranden och yrkande vi lade!

Vill du läsa bakgrunden, så finns alla ärenden och handlingar här

Antagande av exploateringsavtal och detaljplan för Turkosen, revidering.
Välkänt byggärende vid det här laget, men nu hade man i sista stund ändrat inriktningen på byggandet till att gälla +65-lägenheter. Så här tyckte vi om det.

Utökat planuppdrag för detaljplan för kv Torsken, Bergshamra
Först hade Signalisten bara planer för en mindre byggnation vid en panncentral öster om Bergshamra centrum, men nu vill man ta ett helhetsgrepp och utöka planområdet till att gälla hela centrum. Ärendet gäller i och för sig bara att få ett planuppdrag än så länge, men det kan ändå vara bra att ha koll och vara alert med synpunkter från start. Så här tyckte vi i KS om detta.

Planuppdrag för ny detaljplan för kv Fältet m m i stadsdelen Skytteholm, planuppdrag
Bakom detta något kryptiska namn döljer sig Shellmacken i Rudviken med tillhörande p-plats. Här vill nu stadsbyggnadsförvaltningen få i uppdrag att tillsammans med SKANSKA rita på bostadsbebyggelse. P-platserna föreslås ersättas med ett nytt p-hus på ishallens parkering, d v s det område som vi överklagat byggnation på i diverse rättsinstanser...

Solna stads årsredovisning 2007
Här finns läsning för alla sifferintresserade. Skämt åsido så måste vi ALLA hjälpas åt att granska årsredovisningen, det lär bli debatt om den i fullmäktige nästa gång. Årets överskott enligt balanskravet är ju 168 miljoner kronor, mot ett budgeterat resultat på + 10 mkr. Men det hänför sig från två engångsintäkter, som vanligt: en tomtförsäljning och så realisationsvinst från värdepapper som var tvungna att redovisas i samband med att staden bytte fondförvaltare. Så var det med det överskottet...
Så här skrev vi om detta.

Finansrapport per den 31 december 2007
Som en följd av nedgången på aktiemarknaden var stadens värdepapper i december 12,5 miljoner kronor mindre värda än vad vi köpte dem för. (Det framgår inte av denna rapporten, men i januari hade den siffran sjunkit till 56 mkr...)

Omdisponering av investeringsmedel till Bergshamra IP och Fältrittklubben
Här beslutade den moderatledda majoriteten att styra om investeringspengar från simhallsombyggnaden och uppfräschningen av plastgräset på Råsunda IP till bandy/plastgräsanläggningen på Bergshamra IP, som tycks öka i kostnad ordentligt gentemot budgeterat. Dessutom överförs en mindre del till fältrittklubbens ombyggnad, som också blir litet dyrare än beräknat. Vi tyckte det verkar litet konstigt att använda pengar - som man avsatt till något som ännu inte hunnit bli av eller som man behöver tänka ett varv till kring - till något helt annat? Det är som att säga: "Vi vet inte om vi ska laga diskmaskinen eller köpa en ny, så därför använder vi pengarna till en ny platt-TV så länge!"

Vi yrkade avslag, med den här motiveringen.

I den här frågan går det också rykten om att plastgräset på Råsunda ska rivas för att istället ge plats åt en ny idrottshall som ska betjäna Råsundaskolan och Ekensbergskolan, men jag vet inte sanningshalten i det. Det går också rykten om att en ny simhall ska byggas på Huvudstafältet + att Solnahallen ska rivas och byggas upp på nytt ihop med denna nya simhall på Huvudstafältet. Någon som hört något i den vägen?

Omdisponering av medel för datakommunikation och nätverk
Här beslutade majoriteten att skolan ska lämna ifrån sig investeringspengar till KS för att i gengäld få utbyggt datanätverk i samband med den nya e-plattformen ut mot alla skolor och förskolor. Det lät ju ok, men tydligen ska de sedan få betala kalaset i form av höjda IT-avgifter. Då måste förstås skolpengen också höjas! Läs vårt yttrande här:

Inriktning av verksamheten för koncernen Råsunda Förstads AB och Överjärva Gård
H
är handlar det om den framtida inriktningen på hela verksamheten och användningen av byggnaderna på Överjärva. En arbetsgrupp bestående av ordföranden i ÖGAB Eva Klingström(m) + ett antal förvaltningschefer har skrivit fram ett förslag som innehåller både bra och mer tveksamma förslag. Bland tveksamheterna finns användningen av ladugården, eller snarare den plats där den fallfärdiga ladan står idag. Där vill man (läs PEAB) ha förskola/skola, naturligtvis för att slippa använda dyrbar mark på själva fältet till sådant. Ju fler kvadratmeter man kan klämma in bostäder på, desto lönsammare för byggbolaget naturligtvis. Min oro rör hur mycket mer slitage den känsliga kulturmiljön på gården tål, samt även funderingar på vad vi helst skulle vilja använda ladugården till för att berika Överjärva. Kanske är det djur, kanske skulle hantverk passa bättre in även om Skansen är en jättefin miljö för barn, så använder man ju inte marken där till skola eller dagis. En annan tveksamhet gäller Gula Villan. Den är ytligt renoverad men behöver invändig restaurering. Drömmen vore ju om man kunde få till någon slags möteslokal där, kanske i kombination med en restaurang så att Solnabor kunde inhysa fester och bröllop där. Nu finns förslaget att PEAB hyr Gula Villan som projekteringskontor under Ulriksdalsfältets byggtid. Fördelen som man pekar på är att PEAB i gengäld skulle stå för den invändiga upprustningen av villan. Men det lär ju ta gott och väl tio år att bygga klart där, och hur kul är det med folkströmmar av entreprenörer, hantverkare, leverantörer och kunder till ett byggkontor under ett decennium mitt i en känslig kulturmiljö?

Som tur var lyckades vi få denna fråga utlyft från dagordningen för att få en möjlighet att höra alla inblandade och intresserade i god ordning. Denna fråga måste vi diskutera mer på nästa medlemsmöte och fullmäktigegrupp!

Trygghetspolicy för Solna stad
Trygghetspolicyn fanns uppe för beslut redan förra KS, men drogs ur på initiativ från oss. Jag efterfrågade klara ansvarsfördelning och mätbara mål. Om en policy skall bli annat än en till intet förpliktigande hyllvärmare och en förevändning för att kunna söka olika utmärkelser, måste den förses med en tydlig ansvars- och utvärderingsgång. Som ärendet var skrivet förra gången föreslogs bara att respektive nämnd och förvaltning skulle ansvara för sin del och sedan rapportera till Trygghetsrådet vad de gjort under året. Nu har förslaget förtydligats så att det tydligt framgår att policyn bara är ett första steg och att ett trygghetsprogram med tydliga prioriteringar därefter ska antas i KS, samt att det är Kommunstyrelsen genom stadsledningsförvaltningen som ansvarar för samordningen av arbetet och utser ordföranden i Trygghetsrådet. Ibland lyckas man...:-)

Reviderad övergripande jämställdhetsplan för Solna stad för 2008
I princip är denna nya jämställdhetsplan en kopia på förra årets, med den skillnaden att så gott som samtliga bestämda åtgärder är framflyttade till 2008. INGA av de åtgärder för ökad jämställdhet i Solna stad som beslutades i förra årets plan har alltså genomförts! Skandal är väl bara förnamnet…

Här är vårt yttrande, det blev ganska skarpt:  

Förslag till regional strategi för jämställdhet i Stockholms län 2007-2013, yttrande
Kopplat till förra ärendet, med den skillnaden att här gäller det Stockholms läns egen strategi. Det konstiga i detta ärende är att Jämställdhetskommittén inte fått behandla ärendet. Helt oacceptabelt! Läs vårt yttrande här: 

Svar på motion av Johanna Graf (s) - angående rutiner för uppföljning och utvärdering av fristående skolor i Solna stad
Skandal att majoriteten inte vill gå med på att öka sin rätt till insyn och kvalitetskontroll av de fristående skolorna! Det blir en rolig debatt i fullmäktige den 31 mars.
Bifall till motionen!

Puh, det var allt för denna gång.

Vänliga hälsningar,
Johanna Graf, gruppledare och 2e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 730 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-18 10:25