Mager ärendelista, men många viktiga frågor att ställa

Skrivet efter KS-sammanträdet  måndag 15  september 2008

 

Till kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni såg listan ut så här:

 

För ovanlighetens skull fanns inga ärenden av kontroversiell art, och vi lade därför inga yttranden eller yrkanden den här gången. Det var kanske tur, för vi har haft hektiska veckor med vår lyckosamma höstkampanj och bra medieuppmärksamhet kring de utspel vi gjort.

Det betyder dock inte att det saknas frågor att diskutera. Här nedan följer några:

Varför dröjer beslutet om att bygga ett nytt kraftvärmeverk?

Vi som bor i Solna och Sundbyberg har länge kunnat glädjas åt att ha ett fjärrvärmebolag som kunnat leverera både billig och miljövänlig värme och kyla. Nu växer båda kommunerna kraftigt och anläggningen riskerar att snart slå i kapacitetstaket. Därför har länge diskuterats att anlägg ett nytt kraftvärmeverk i norra Kymlinge i Sundbyberg, i motorvägskorset Kymlingelänken/E4:an. Ett så pass stort och viktigt beslut rörande så betydande belopp måste man förstås söka blocköverskridande och långsiktigt hållbar majoritet för. Tyvärr har den borgerliga oppositionen i Sundbyberg nu fördröjt projektet genom att inte kunna enas om ett ja till projektet. Vi var från Solnas sida samt s i Sundbyberg redo att ta ett inriktningsbeslut redan i juni, men förhandlingarna strandade då p g a att moderaterna i Sundbyberg inte lyckades vare sig enas internt eller få med sig folkpartiet på ett sådant beslut. Nu har flera månader gått och jag har ställt frågan till kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Salminen varför ingenting händer. Han har svarat att han ska träffa sina partivänner i Sundbyberg denna vecka och därefter lämna besked till mig. Jag väntar med spänning på att se vad hans inflytande förmår.

Vad händer med Solnas idrottsplaner?

Det är trångt, väldigt trångt på Solnas fotbollsplaner och värre lär det bli. Redan idag trängs ofta två eller flera lag på samma plan för att träna samtidigt. Konstgräsplanerna är i snitt dubbelt s mycket belastade i Solna som i andra kommuner. Samtidigt kommer de två gräsplaner vi har att läggas ner inom kort. Det gäller dels Rudviken, som levt på övertid tack vare Vasalund IF:s frivilliginsatser med skötsel och underhåll, men som försvinner när Hagalunds IP nu ska bebyggas med bostäder, dels Ritorp, som ska ge plats för en ny ishall i anslutning till den befintliga ”AIK-hallen”. När dessa två planer nu försvinner blir det naturligtvis ännu mer trångt med träningstider på de övriga anläggningarna. Och trots massiv befolkningsökning finns inga planer på fler fotbollsplaner, förutom den som byggherren kommer att förse den ännu obyggda Järvastaden med. Vad hände egentligen med det storvulna idrottspaket som den moderatstyrda majoriteten gick ut och skröt om redan 2005?

Varför accepterar Solna att de privata förskolor har lägre kvalitet?

I Solnas kommunala förskolor är hälften av personalen utbildade förskollärare, medan de privata bara har 30 procent. Det är inte heller ovanligt att de privata har sämre öppettider, både öppnar senare och stänger tidigare och har helt stängt under sommaren. Det är på intet sätt ett faktum som vi behöver acceptera. Det är nämligen kommunen som bestämmer vilka förskolor man ska ge tillstånd att starta samt ge förskolepeng till. Nyligen har en privat förskola fått sitt tillstånd indraget p g a stora kvalitetsbrister. Det hade säkert på många orsaker, men hade förmodligen samband med det faktum att de bara hade 9 procent pedagogiskt högskoleutbildad personal och dessutom en mycket hög personalomsättning. Jag har nu skrivit en motion till kommunfullmäktige där jag kräver att kommunen ställer som villkor på de privata förskolorna att de åtminstone håller samma utbildningsnivå på sin personal som de kommunala. Som förälder ska man kunna vara säker på att få en förskola av god kvalitet oavsett vilken driftsform man väljer.

Varför har staden fortfarande ingen bostadsförsörjningsplan?

För över två år sedan, i april 2006, återremitterade kommunfullmäktige på vårt initiativ den bostadsförsörjningsplan som varje kommun är skyldig att ta fram vart fjärde år. Vi yrkade på detta på grund av att planen var fullständigt undermålig och inte innehöll några ambitioner utöver dem som byggföretagen satt upp. I Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät framstår Solna som nästan sist i klassen i alla grenar i bostadspolitiken. Förutom att vara bland de 7 (samtliga borgerliga) av 26 kommuner som saknar en bostadsförsörjningsplan, så återfinns Solna i strykklass i flera grenar. Jag planerar att återkomma i den här frågan, både i utspel och i stadshusdebatten, så därför skriver jag inte mer om detta nu.

Varför fanns Tvärbanan inte med när regeringen presenterade infrastruktursatsningarna i budgeten för de närmaste två åren?

I slutet av förra veckan presenterade regeringen vid en presskonferens de tre infrastrukturprojekt som berör Stockholm som kommer att ges pengar i budgeten för nästa eller nästnästa år. Det var tre väldigt gamla beslut som nu presenterades som nya, friska satsningar; Väg 73, Södertörnsleden och E18 Hjulsta – Ulriksdal, men ingen tvärbana genom Solna. Landstinget har fattat en rad beslut om detta projekt redan, men det hjälper ju inte, om inte regeringen står för sin del av kakan, närmare bestämt hälften av kostnaderna. I slutet av den här månaden ska den stora infrastrukturpropostionen släppas och vi får hålla tummarna för att pengarna kommer där. Men det är ju onekligen oroväckande att Tvärbanan, som måste stå klar samtidigt som nationalarenan invigs 2012, inte fanns med i det regeringen kallar ”närtidssatsning”. Det är hög tid att sätta spaden i jorden!

Vänliga hälsningar,
Johanna Graf, gruppledare och 2e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 730 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-19 08:39