Komvux bortprioriterad

Det är kompetensnämndens uppgift att erbjuda vuxenutbildning, arbeta med integration och mångfald samt erbjuda vägledning till personer som vill vidareutveckla sig eller växla karriär.

Ett av de första beslut den nya regeringen fattade var att avskaffa det särskilda bidraget till vuxenutbildningen. I stället lade man över ansvaret för att skjuta till pengar på kommunerna. Långt ifrån alla kommuner har gjort detta. I Solna har den borgerliga ledningen delvis täckt upp det bortfall som blev. I stället följde den borgerliga ledningen snabbt upp med att lägga ut den kommunala vuxenutbildningen till försäljning. Utbildning för vuxna bortprioriteras – de borgerliga sänker Komvux. Och med utförsäljningen försvinner också satsningen på SFF – Svenska för företagare. Den fick Botkyrka ta hand om – en kommun med en ledning som har bättre förståelse för den unika satsningen än vad Solnas ledning tycks ha.

Att bortprioritera Komvux är att bita sig själv i svansen. För samhället är vuxnas möjligheter att studera en förutsättning för långsiktig tillväxt. För den enskilde är det en unik chans att bryta upp, att gå vidare och växla in på nya spår. Detta har en borgerlig politiker svårt att förstå. För honom eller henne går vägen till självförverkligande genom familjens bibliotek och föräldrarnas plånbok.

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-04 09:19