Alla måste få studera på Solna vuxenutbildning

Det här är några av våra idéer i budgeten för 2012

Det livslånga lärandet är en självklarhet i ett Socialdemokratiskt Solna. Människor byter yrke flera gånger under sitt liv. Det är viktigt att Solna uppmuntrar människors vilja att skola om sig. Det måste därför vara en självklarhet att alla som vill ska tillåtas studera på Solnas vuxenutbildning. Detta måste också innefatta personer med fullständiga gymnasiebetyg som vill byta inriktning på karriären eller bredda sin kunskap.

Att arbeta och studera ska aldrig behöva utesluta varandra. Socialdemokraterna har en målsättning om att alla som studerar SFI ska känna att det är meningsfullt att fullfölja sina studier – även om man får arbete under tiden. Det är därför viktigt att SFI erbjuds på flexibla tider så att ingen ska behöva välja mellan att studera eller att arbeta.

SFI syftar till att människor ska lära sig tala och förstå svenska. För att få en naturlig träning i det svenska språket är det viktigt att elever erbjuds språkpraktikplatser. Dessa praktikplatser är en förlängning av språkstudierna och bör inte blandas ihop med arbetspraktikplatser.

De senaste två åren har Kompetensförvaltningen bedrivit uppsökandeverksamhet där man sökt upp ungdomar som saknar arbete eller studier och erbjudet dem att börja studera. Det har varit en lyckad satsning och det är viktigt att detta arbetssätt fortsätter.

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-05 11:08