Mötesplatser viktiga i integrationsarbetet

”Kompetensnämndens uppgift är att erbjuda vuxenutbildning, arbeta med integration och mångfald samt erbjuda vägledning till personer som vill vidareutveckla sig och/eller växla karriär.”
Inte heller novembers möte bjöd på något innehåll värt att hetsa upp sig för. Om det inte var för att vuxenkompetensens frågor skulle drunkna i en större nämnds dagliga hantering skulle jag med fördel säga att det är dags att lägga ner kompetensnämnden. I avvaktan på ett bättre alternativ får vi dras med en ärendehantering där det mesta har delegerats till tjänstemännen och där politiker i realiteten har mycket lite att säga till om.

Uppfriskande på senaste sammanträdet var dock att Margareta Irenaeus från Komrev informerade om vilka beslut som kan delegeras och vilka som inte bör komma ifråga för delegation.

Under kommunfullmäktiges novembermöte var det inte många som hade några synpunkter på nämndens göranden och låtanden. Jag försökte i alla fall få en beskrivning av hur den borgerliga ledningen i realiteten tog sitt ansvar och följde upp hur övriga nämnden ansvarade för att följa upp integrationsarbetet. Svaren lyste med sin frånvaro.

En viktig del i integrationsarbetet är att skapa möjligheter till mötesplatser för kommunikation och dialog. Vi har betonat det tidigare och gör det igen. Det är av högsta vikt och ett förutsättning för en utveckling av demokratin, att satsa på platser där vi kan mötas över alla gränser. Detta blir alltmer viktigt i ett samhälle där den borgerliga ledningen struntar i solidaritet och rättvisa.

För övrigt kan sägas att på informationsstrategsfronten intet nytt, men att det sägs hända något under december!

Gösta

Sidan uppdaterades senast: 2007-12-03 12:54