Kompetensnämnden juni 07

”Kompetensnämndens är en relativt ny nämnd. Dess uppgift är att tillhandahålla  vuxenutbildning, arbeta med integration och mångfald samt erbjuda vägledning till personer som vill vidareutveckla sig eller växla karriär”.

En av de viktigaste frågorna på nämndsammanträdet i maj var att fastställa vision och inriktningsmål för Kompetensnämnden. Jag var med och skapade den allra första skrivningen för förra perioden och kan konstatera att det alltid är svårt att formulera sig rätt och så här efteråt kan jag tycka dåtidens skrivning var luddig och svår att följa upp. Den nya skrivningen, för den här perioden, är betydligt rakare och ger andra och bättre möjligheter att följa upp och utvärdera mot vision och inriktningsmål. Jag fortfarande inte nöjd men ser att det är en bra början och inser vikten av att försöka åstadkomma kontinuitet genom att komma överens över blockgränserna.

Kompetensnämndens vision är att ”alla har en egen försörjning och deltar i samhällslivet”. Verksamhetsidén är att bidra till att höja utbildningsnivån, förbättra integrationen och sänka arbetslösheten.

Speciellt intressant är det fjärde inriktningsmålet som säger att ”Solna skall vara en stad där alla inser mervärdet av integration”. I tider då Sverigedemokrater och andra mer eller mindre ljusskygga organisationer tycks vädra morgonluft är det av största vikt att de demokratiska partierna enas, inte bara kring värdet av integration utan även kring att alla skall förstå mervärdet av detsamma. Jag kan inte förstå annat än att det av kommun, anställda och förtroendevalda krävs en massiv insats som har målsättningen att alla skall med. Så enkelt är det.

Vill du veta mer? Hör av dig till någon av oss i s-gruppen.

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-04 09:22