Kompetensnämnden: Egenregi-anbud tillåts inte när KomVux upphandlas

Knappt hade det nya nämndarbetet påbörjats förrän den moderatledda borgerligheten tog till storsläggan och skickade ut ett offertunderlag för upphandling och privatisering av den kommunala vuxenutbildningen. Inte av kvalitetsskäl utan snarare av ideologiska skäl.

Privatisering är det heliga borgerliga altaret som inte får besudlas. Allt skall privatiseras, men av vilken anledning? Svaret är svävande och i detta fall rent ideologiskt. ”Vi gör det därför att det står i partiprogrammen att vi så skall göra.” Och det värsta är att den moderatledda borgerligheten med en ”von oben – attityd” inte tillåter kommunens anställda att konkurrera och lägga ett egen-regi-anbud. Det positiva är dock att tjänstemännen på förvaltningen gjord ett noggrant och gediget arbete med upphandlingsunderlaget och inte bara vägt in lägsta pris utan också kvalitet och det vi får ut av uppdragstagarna.

Kompetensnämndens arbetsområden är kunskap, utbildning, arbete och integration för målgruppen vuxna i Solna. Under kommande nyhetsblänkare kommer vi att presentera vårt arbete närmare.

”Kompetens handlar om Arbete, Trygghet och Utveckling”

/Gösta Mårtensson, Gruppledare och 2:e vice ordförande i Kompetensnämnden
gosta.martensson@chello.se

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-04 09:18