Att våga bryta åsikter mot varandra

Kompetensnämndens uppgift är att erbjuda vuxenutbildning, arbeta med integration och mångfald samt erbjuda vägledning till personer som vill vidareutveckla sig eller växla karriär”. 

Jag var på ett av HR-föreningens intressanta frukostseminarier. Vi fick en övningsuppgift. Vi satt i grupper om fem runt borden. Alla kom från olika företag. Vi skulle spela mångfaldsspelet. Första kortet drogs och frågan vi skulle diskutera var: ”På min arbetsplats är det OK att bära turban eller slöja”!? 

Ja, hur var det med det? HR-folk som skall kunna det där svarade naturligtvis i första vändan så som de politiskt korrekt förväntades att göra. Ända tills en i gruppen sa,  ”Men själv kan jag ha svårt att möta och kommunicera med en person som jag bara ser ögonen på. Jag känner mig osäker för jag kan varken läsa av ansiktsuttryck eller kroppsspråk”. Och då blev det diskussion. 

På nästa kort stod det: ”Äldre personer på arbetsplatsen (55+) har svårt att hänga med när det sker förändringar”!?  Ja hur är det med det? Stämmer det eller är det bara en myt eller attityd? På vissa av korten fanns det också givna svar, som baserades på fakta. På detta kort stod det ett svar. 

Hela övningen var intressant i all sin enkelhet. Och jag tror att det är så här vi måste göra för att komma någon stans i integration och mångfaldsarbetet. Att våga bryta åsikter mot varandra och lyssna på varandra med respekt. 

Kompetensnämndens oktobermöte bjöd på en gedigen och stimulerande genomgång av arbetsmarknadssituationen av Arbetsförmedlingens chef Monica Ringdahl. Solna har mycket låga arbetslöshetssiffror och det gäller även bland ungdomarna. Monica visade också på vad som skall hända med arbetsförmedlingen från nyår 2008. Av 21 länsarbetsnämnder blir ingen kvar utan allt görs om till 68 arbetsmarknadsområden, som bygger på naturliga pendlingar till och från arbetsområden. Även om förändringen genomförs 1 januari räknar man inte med att ha full drift i enlighet med det nya förrän 2010. 

För övrigt kan sägas att på informationsstrategsfronten intet nytt!

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-13 09:41