Tandlös uppföljning av integrationsarbetet

”Kompetensnämndens uppgift är att erbjuda vuxenutbildning, arbeta med integration och mångfald samt erbjuda vägledning till personer som vill vidareutveckla sig och/eller växla karriär.”

Informationsstrategen har kommit och därmed finns  förutsättningarna att kompetensnämnden åter skall kunna arbeta strategiskt och långsiktigt med integrationsfrågorna. Under våren 2008 gjorde nämnden en uppföljning av vad övriga nämnder haft för sig och vad de åstadkommit inom integrationsområdet. Uppföljningen blev ganska så tandlös eftersom de rätta frågorna inte ställdes. Det intressanta är inte att i första hand få reda på vilka aktiviteter varje nämnd har genomfört utan snarare vilka effekter de åstadkommit. Men som man ropar får man svar. Om frågan om resultat inte ställs kan man knappast räkna med att få något sådant svar. Tandlösheten skall dock inte skyllas på den nya strategen, snarare då på den borgerliga majoriteten i nämnden, som inte varit tydlig i sitt uppdrag i förhållande till övriga nämnder. 

Nu kommer det dock att bli ändring på torpet. Nämnden har haft en halvdag där den gått igenom förslag till revidering av Solna stads integrationspolicy. Förslaget innehåller också en skärpning av hur man skall följa upp övriga nämnders efterlevnad av policyn. 

En fortsatt viktig del i integrationsarbetet är att skapa möjligheter till mötesplatser för kommunikation och dialog. Vi har betonat det tidigare och gör det igen. Det är av högsta vikt och en förutsättning för en utveckling av demokratin, att satsa på platser där vi kan mötas över alla gränser. Detta blir alltmer viktigt i ett samhälle där den borgerliga ledningen struntar i solidaritet och rättvisa. 

Är du intresserad av att ta del av förslaget till policy och lämna synpunkter innan beslut fattas kan du ta kontakt med partiexpeditionen senast under september 2008.

/Gösta

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-19 08:54