Stadsantikvarien - ett minne blott

Kultur- och fritidsnämnden


Denna månad vill jag delge er information om den nya biblioteksplanen, stadsantikvarien ett minne blott i Solna samt om vilka mer som sitter i kultur- och fritidsnämnden.

Biblioteksplan
Det är lag på att varje kommun ska ha en biblioteksplan och Solna behöver nu förnya sin plan. Planen ska försöka ta höjd för att Solna som stad kommer att växa under de närmaste åren samt att skolbiblioteken nu ska in i biblioteksplanen och organiseras under huvudbiblioteket. En inte helt enkel ekvation att lösa eftersom det är vitt skilda aktiviteter. Värt att uppmärksamma är att i den enda stadsdel med biblioteksfilial – Bergshamra, återfinns även det bästa skolbiblioteket. 

Som enda socialdemokrat i styrgruppen känner jag ett stort ansvar för detta arbete. Att vi inte är fler beror på att den borgerliga majoriteten lade beslag på båda platserna i Barn- och utbildningsnämnden. Har du kunskap eller brinnande interesse i dessa frågor ska du kontakta mig skyndsamt (se kontaktuppgifter nedan).

Stadsantikvarien
Solnas stadsantikvarie Michael Thörne har slutat i Solna och börjat jobba i Kungsör. Effekten blir att tjänsten inte bemannas under Kultur- och fritidsnämnden, utan att de tjänster som berör byggplaner ur ett kulturhistoriskt perspektiv numera ska upphandlas inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Från vår nämnd reserverade vi oss eftersom vi tycker att Solna både till storlek och med tanke på de byggplaner som föreligger bör värna kulturmiljöerna utifrån god Solna kunskap samt att en mer fristående remissinstans är att föredra.

Vilka är det som sitter i nämnden?
I kultur- och fritidsnämnden sitter nu ett ”dreamteam” som utgörs av Georgios Kontorinis, Teresita Qvarnström, Ulrika Ström samt jag (Arne). Vår samlade kunskap och erfarenhet är en klar styrka, men eftersom nämnderna numera har en klart borgerlig majoritet även när det gäller bemanningen så tar vi gärna tillvara hela arbetarekommunens kunskap. I denna nämnd hittar du bl. a. fritidsverksamheten med alla gårdar och anläggningar, idrottsanläggningarna, föreningsbidragen, biblioteken, kulturskolan, konst och allmän kultur mm.

Förslag, frågor och idéer tar vi tacksamt emot.
 

Hälsningar,
Arne Öberg
E-post: arne.oberg@telia.com
Tel: 070-579 44 22


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-04 10:25